dalje
prethodno
stavke

News

Potrebni su dodatni napori u EU kako bi se smanjili učinci kemijskih pesticida

Promijenite jezik
News Objavljeno 2023-09-14 Zadnja izmjena 2023-09-14
3 min read
Prema danas objavljenom kratkom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA), onečišćenje pesticidima i dalje predstavlja ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje i okoliš iako je u nekim državama članicama EU-a postignut napredak u pogledu smanjenja njihove upotrebe. Kako bi se ta situacija promijenila, potrebno je učiniti mnogo više da bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu nulte stope onečišćenja, a to su smanjenje upotrebe i rizika od kemijskih i opasnijih pesticida za 50 % do 2030.

Raširena upotreba pesticida glavni je izvor onečišćenja, odnosno zagađenja vode, tla i zraka, što uzrokuje gubitak biološke raznolikosti i dovodi do otpornosti na štetne organizme. Izloženost ljudi kemijskim pesticidima povezana je s kroničnim bolestima kao što su rak te bolesti srca, dišnog i živčanog sustava.

U novom kratkom izvješću EEA pod naslovom „Kako pesticidi utječu na zdravlje ljudi i ekosustave u Europi” sažeto su izložena najnovija saznanja o tome kako kemijski pesticidi utječu na naše zdravlje i naš okoliš te su opisane dobre prakse za smanjenje njihove upotrebe i rizika u cijeloj Europi. Prikazuju se dobre prakse za smanjenje upotrebe pesticida i upravljanje rizicima koji su s njima povezani, a da se pritom ne ugrozi opskrba hranom.

 

Upotreba i učinci pesticida: što znamo

U europskom poljoprivrednom sektoru i dalje se upotrebljavaju velike količine kemijskih pesticida radi održavanja prinosa usjeva, pri čemu je obujam prodaje pesticida tijekom proteklog desetljeća bio stabilan. Pesticidi se upotrebljavaju i u šumarstvu te uz ceste i željezničke pruge, kao i u javnim parkovima, na dječjim igralištima ili u vrtovima u kojima se često zadržava stanovništvo, i to posebice djeca, trudnice i starije osobe, koji se smatraju skupinama osjetljivijima na pesticide.

Od 2011. do 2020. prodaja pesticida u 27 država članica EU-a bila je relativno stabilna i iznosila je oko 350 000 tona godišnje.

Tijekom 2020. prisutnost jednog ili više pesticida u količinama iznad pragova koji izazivaju zabrinutost (rizik za zdravlje ljudi) utvrđena je na 22 % svih mjesta za praćenje u rijekama i jezerima diljem Europe. Kad je riječ o onečišćenju tla, ostatke pesticida sadržavalo je 83 % poljoprivrednih tala testiranih u okviru studije iz 2019.

Onečišćenje pesticidima jedan je od glavnih razloga gubitka bioraznolikosti u Europi. Konkretno, upotreba pesticida prouzročila je znatno smanjenje populacija kukaca i time ugrozila njihove ključne funkcije u proizvodnji hrane, a to je oprašivanje većine voćnih i povrtnih kultura.

Ljudi su izloženi pesticidima uglavnom putem prehrane, odnosno hrane i vode za piće, kao i provodeći vrijeme u područjima u kojima se primjenjuju pesticidi te, kad je riječ o poljoprivrednim radnicima, na radnom mjestu. U opsežnoj Studiji biomonitoringa ljudi provedenoj između 2014. i 2021. u pet europskih zemalja, u tijelima 84 % sudionika ispitivanja utvrđena je prisutnost najmanje dvaju pesticida.

Razine pesticida uvijek su bile više u djece nego u odraslih, pri čemu valja napomenuti da su djeca posebno osjetljiva na negativne zdravstvene učinke kemikalija. Izloženost ljudi kemijskim pesticidima povezana je s nizom ozbiljnih kroničnih bolesti, kao što su rak, bolesti srca te dišnog i živčanog sustava, kao i zaostajanje djece u razvoju.

 

Postizanje ciljeva – smanjenje upotrebe pesticida

Europska komisija je 2020. u okviru Strategije „od polja do stola” uvela dva cilja u pogledu smanjenja upotrebe pesticida, a to su smanjenje upotrebe i rizika od kemijskih pesticida za 50 % i smanjenje upotrebe opasnijih pesticida za 50 %. Strategija je ključni dio Europskog zelenog plana i njezin je cilj učiniti europske prehrambene sustave pravednima, zdravima i održivima. Za postizanje tih ciljeva bit će potrebni dodatni napori oblikovatelja politika EU-a i država članica, navodi se u izvješću.

Europska komisija nedavno je predložila novu Uredbu o održivoj upotrebi pesticida, kojom bi se od zemalja zahtijevalo da odrede vlastite nacionalne ciljeve za smanjenje upotrebe pesticida, osiguraju da svi poljoprivrednici i drugi profesionalni korisnici pesticida primjenjuju ekološki prihvatljive sustave za kontrolu štetnih organizama i ograniče upotrebu pesticida na osjetljivim područjima kao što su urbane zelene površine i zaštićena područja. Druge mjere koje se navode u priopćenju uključuju osposobljavanje profesionalnih korisnika i savjetnika, poticanje prijelaza na ekološku i preciznu poljoprivredu te oporezivanje najopasnijih pesticida.

Kako bi se smanjila ovisnost o kemijskim pesticidima i održala sigurnost opskrbe hranom, također će biti važno promicati prijelaz na alternativne modele poljoprivrede, prema kojima se u poljoprivrednoj proizvodnji primjenjuju ekološki koncepti i načela, predlaže se u izvješću EEA.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument