dalje
prethodno
stavke

News

Izloženost ljudi često korištenom bisfenolu A premašuje prihvatljive razine sigurnosti za zdravlje

Promijenite jezik
News Objavljeno 2024-02-01 Zadnja izmjena 2024-02-02
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Prema ažuriranim istraživačkim podatcima, izloženost stanovništva sintetičkoj kemikaliji bisfenolu A (BPA), koja se upotrebljava u svemu od plastičnih i metalnih spremnika za hranu do boca vode za višekratnu uporabu i cijevi za pitku vodu u Europi, daleko je iznad prihvatljivih razina sigurnosti za zdravlje. U danas objavljenom kratkom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA) navodi se da je to potencijalni rizik za zdravlje milijuna ljudi.

Zahvaljujući revolucionarnom istraživačkom projektu EU-a o humanom biomonitoringu možemo vidjeti da bisfenol A predstavlja mnogo veći rizik za naše zdravlje nego što se to prije mislilo. Moramo ozbiljno shvatiti rezultate tog istraživanja i poduzeti više mjera na razini EU-a kako bismo ograničili izloženost kemikalijama koje predstavljaju rizik za zdravlje Europljana.

Leena Ylä-Mononen, Izvršna direktorica Europske agencije za okoliš (EEA)

U kratkom izvješću Europske agencije za okoliš, koje se temelji na podatcima prikupljenima iz studije EU-a o humanom biomonitoringu, utvrđeno je da je do 100 % osoba koje su sudjelovale iz 11 zemalja EU-a vjerojatno bilo izloženo toj kemikaliji iznad praga sigurnog za zdravlje. To izaziva znatnu zabrinutost za zdravlje šire populacije EU-a. U kratkom izvješću EEA-a  predstavljene su najnovije informacije o izloženosti ljudi bisfenolu A, uzimajući u obzir nedavno završen istraživački projekt humanog biomonitoringa koji je financiran sredstvima EU-a (HBM4EU). U kratkom izvješću istaknuti su i potencijalni rizici za zdravlje koji proizlaze iz izloženosti ljudi razinama bisfenola A koje nisu sigurne za zdravlje.

 

Utjecaj bisfenola A na naše zdravlje

TEU je sve više zabrinut zbog široke upotrebe bisfenola A u mnogim potrošačkim proizvodima i njegova utjecaja na ljudsko zdravlje. Ljudi su izloženi bisfenolu A uglavnom u prehrani jer je BPA prisutan u raznim vrstama plastike koje se obično upotrebljavaju u ambalaži za hranu i piće. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je u travnju svoje najnovije znanstveno mišljenje u kojem se ponovno procjenjuju rizici za javno zdravlje zbog izloženosti bisfenolu AZaključila je i da trenutno postoji razlog za zabrinutost u pogledu zdravlja zbog izloženosti bisfenolu A u prehrani, posebno u konzerviranim prehrambenim proizvodima, za koje je utvrđeno da je najvažniji izvor izloženosti za sve dobne skupine.

EFSA zaključuje da BPA može oštetiti ljudski imunosni sustav pri vrlo niskim dozama. To nadopunjuje niz prethodno otkrivenih štetnih učinaka na zdravlje ljudi, kao što su endokrina disrupcija, smanjena plodnost i alergijske reakcije na koži.

Najnoviji podatci o humanom biomonitoringu iz projekta HBM4EU govore u prilog zaključku EFSA-e da postoji zabrinutost za zdravlje Europljana zbog izloženosti bisfenolu A. Humani biomonitoring omogućuje stvarna mjerenja ukupne unutarnje izloženosti koja proizlazi iz višestrukih izvora izloženosti. Podatci biomonitoringa o razinama bisfenola A u ljudskom urinu pokazuju da je izloženost i dalje previsoka, unatoč različitim regulatornim mjerama koje su uvedene od 2015.

 

Više informacija o istraživanju humanog biomonitoringa

Europski projekt za humani biomonitoring, HBM4EU, provodio se od siječnja 2017. do lipnja 2022. Njime su na europskoj razini dobiveni usklađeni podatci o humanom biomonitoringu koji se odnose na pojavu kemikalija kod europskog stanovništva i s time povezanim učincima na zdravlje.

Bisfenol A i dva druga bisfenola koji se upotrebljavaju kao zamjena za BPA (bisfenol S i bisfenol F) mjereni su u urinu u 2756 odraslih osoba iz 11 zemalja, Hrvatske, Češke, Danske, Francuske, Finske, Njemačke, Islanda, Luksemburga, Poljske, Portugala i Švicarske, koji predstavljaju sjevernu, istočnu, južnu i zapadnu Europu. U zemljama koje su sudjelovale u biomonitoringu BPA-a razina prekoračenja kretala se između 71 % i 100 %. Izloženost stanovništva BPA-u u Europi stoga je previsoka i predstavlja potencijalni zdravstveni problem.

Treba napomenuti da je granica kvantifikacije analitičkih metoda korištenih za praćenje BPA-a u ljudskom urinu iznad orijentacijske vrijednosti za humani biomonitoring (HBM-GV). To znači da su prijavljena prekoračenja minimalne vrijednosti; postoji vjerojatnost da svih 11 zemalja ima stvarne stope prekoračenja izloženosti 100 % iznad sigurnih razina.

Više informacija

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: bisphenol a
Radnje vezane za dokument