nästa
föregående
poster

Hushållens energirelaterade växthusgasutsläppen

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2013-12-09
Photo: © Dex1138
Hushållens energiförbrukning står för 25 procent av de energirelaterade växthusgasutsläppen i EU.

Permalinks

Geographic coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under household energy consumption
Dokumentåtgärder