dalje
prethodno
stavke

News

Države članice EU-a trebale bi ambicioznije pristupiti ostvarivanju zajedničkog cilja u pogledu obnovljive energije

Promijenite jezik
News Objavljeno 2019-02-14 Zadnja izmjena 2019-03-08
2 min read
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
Udio energije proizvedene iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije Europske unije udvostručio se od 2005., ali taj se porast posljednjih godina usporio - posebno zato što se povećala potrošnja energije te zbog nedostatka napretka u prometnom sektoru. Novo izvješće Europske agencije za okoliš (EEA) pokazuje da, u pogledu korištenja obnovljive energije, države članice Europske unije trebaju uložiti više truda u postizanje cilja za 2020.

U izvješću EEA-e „Obnovljiva energija u Europi, 2018.” navodi se napredak u pogledu upotrebe obnovljivih izvora energije u EU-u koji se temelji na službenim podatcima iz 2016. i preliminarnim procjenama EEA-e za 2017.

Izvješće pokazuje da se udio obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije u EU-u povećao sa 16,7 % 2015. na 17,0 % 2016. i na procijenjenih 17,4 % 2017. Iako je EU i dalje na pravom putu u pogledu ostvarivanja cilja za 2020., odnosno povećanja udjela obnovljive energije u konačnoj bruto potrošnji energije na 20 %, nedavni porast u konačnoj potrošnji energije u nekim državama članicama usporava povećanje udjela obnovljive energije u cijelom EU-u.

Kako bi postigle cilj za 2030., države članice moraju kolektivno povećati udio obnovljive energije u konačnoj bruto potrošnji energije na najmanje 32 %. Prema izvješću EEA-e, trenutačno se upotreba obnovljive energije znatno razlikuje među pojedinačnim državama članicama, od udjela obnovljive energije od 30 % u konačnoj bruto potrošnji energije u Austriji, Danskoj, Finskoj, Latviji i Švedskoj do manje od 9 % u Belgiji, Luksemburgu, Malti i Nizozemskoj.

Ostali ključni rezultati

U EU-u su 85 % novoinstaliranih kapaciteta za proizvodnju energije 2017. činili kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, pri čemu su vjetroelektrane i solarne fotonaponske ćelije činile tri četvrtine novih kapaciteta za proizvodnju obnovljive energije. Jedna trećina ukupne električne energije potrošene u EU-u 2016. i 2017. bila je proizvedena iz obnovljivih izvora.

Toplinska i rashladna energija i dalje su dominantni tržišni sektor kad je riječ o obnovljivoj energiji u EU-u, pri čemu je 19 % energije 2016. i 2017. proizvedeno iz obnovljivih izvora. Prometni sektor znatno zaostaje sa samo 7 % udjela potrošnje obnovljive energije u istim godinama. Većina obnovljive energije koja se upotrebljava za promet proizvodi se iz biogoriva, pri čemu treba uzeti u obzir dasamo biogoriva koja imaju certifikat o sukladnosti s kriterijima održivosti iz Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora mogu biti uključena u postizanje tih ciljeva.

U izvješću se navodi da je EU i dalje svjetski predvodnik u pogledu kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora po stanovniku, iako je Kina počela sve više ulagati u nove kapacitete. Udio poslova povezanih s obnovljivom energijom na tržištu rada brže raste u Brazilu i Kini nego u EU-u.

Sve veća upotreba obnovljivih izvora energije omogućila je EU-u da smanji potražnju za fosilnim gorivima i s njima povezane emisije stakleničkih plinova. U skladu s analizom EEA-e, ukupne emisije stakleničkih plinova EU-a bile bi otprilike 9 % više 2016. i 10 % više 2017. da se od 2005. upotreba obnovljivih izvora energije nije povećala i zamijenila 11 % bruto  potrošnje fosilnih goriva u EU-u u tom razdoblju.

Izvješća „Obnovljiva energija u Europi” dopunjuju EEA-inu godišnju procjenu napretka prema dostizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU-a navedenih u publikaciji Trendovi i prognoze u Europi 2018.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument