next
previous
items

Is é fás eacnamaíochta, seachas fás daonra, a bheidh ina fhachtóir lárnach a chuirfidh le tomhaltas

Cén fáth a bhfuil déimeagrafaíocht an domhain tábhachtach duitse?

Bíonn tionchar ag fás daonra ar an gcuid is mó de mhór-threochtaí an domhain. Le cobhsú an daonra dhaonna – atá tuartha le tarlú sa dara leath den chéad reatha – ní bhfaighfear réiteach ar fhadhbanna an domhain ach d’fhéadfadh go gcabhrófar le hiarrachtaí i dtreo forbartha inbhuanaithe.

De réir mar a fhásann an daonra, tiocfaidh méadú ar úsáid acmhainní nádúrtha, ar thruailliú comhshaoil agus ar athrú úsáide talún ar nós uirbithe. Beidh tionchar díreach ag aistrithe i dtreochtaí déimeagrafacha an domhain ar chomhshaol na hEorpa trí hathrú aeráide agus thomhailt acmhainní.

D’fhéadfadh go ndéanfadh imirce ó lasmuigh den Eoraip an laghdú nádúrtha ar dhaonra agus ar fhórsa saothair na hEorpa a chúiteamh ar bhealach ach beidh idirghabhálacha substaintiúla beartais ag teastáil ar leibhéal réigiúnach agus náisiúnta.

Tá an smaoineamh go mbeidh ródhaonra ina phríomhchúis le géarchéim phláinéadach á cheistiú. Ní hamhlaidh go bhfuil an iomarca daoine ann le cothú ag an bpláinéad ach seachas sin is amhlaidh go bhfuil níos mó acmhainní ná mar a fhéadann an pláinéad a dhéanamh ag teastáil le haghaidh slite beatha sa líon méadaitheach de gheilleagair tionsclaithe. Is é fás eacnamaíochta níos mó ná fás daonra a chuireann le húsáid acmhainní i líon méadaithe de réigiúin.

Graf 4: Athrú ar thomhailt meánaicme

Mar thoradh ar an meánaicme dhomhanda níos mó in 2050 beidh níos mó cumhacht caithimh ann

Sa staidéar seo, déantar an mheánaicme a shainiú i dtéarmaí leibhéil tomhaltais: Is é atá i gceist ná an grúpa de theaghlaigh a chaitheann idir USD 10 agus 100 in aghaidh an lae (i bpaireacht chumhacht cheannaigh).

Le haghaidh liosta iomlán de thagairtí: Mór-threochtaí domhanda: ag maireachtáil i ndomhan uirbeach: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 4: Athrú ar thomhailt meánaicme

Permalinks

Document Actions