next
previous
items

Teachtaireacht lárnach: Tá stoc acmhainní nádúrtha an domhain ag dul i laghad cheana féin. Toisc go bhfuil daonra an domhain ag éirí níos mó agus níos saibhre agus go bhfuil a chuid riachtanas tomhaltais ag dul i méid beidh an t-éileamh ar go leor rudaí, bia, uisce agus fuinneamh ina measc, ag éirí níos mó. D’fhéadfadh go n-éireodh an iomaíocht dhomhanda le haghaidh acmhainní níos dlúithe amach anseo, mar thoradh ar an méadú ar éileamh agus an laghdú ar sholáthar. SOER 2010: measúnú téamach – tomhaltas agus an comhshaol

Cén fáth a bhfuil acmhainní tábhachtach duitse?

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh rochtain dhaingean ar acmhainní ag an Eoraip. Tá acmhainní na hEorpa réasúnta tearc agus bíonn uirthi go leor acmhainní a iompórtáil. Is amhlaidh é sin ach go háirithe nuair a dhéantar talamh slán de go leanfaidh an t-éileamh ar fhuinneamh chomh maith leis na hacmhainní a theastaíonn chun réitigh ardteicneolaíochta a chur ar fáil ar aghaidh ag dul i méid.

Amhábhair (mianraí, mar shampla): Má éiríonn mianraí agus miotail níos teirce ar bhunús fadtéarmach, d’fhéadfadh go mbeadh ar an Eoraip muinín a chur i bhfoinsí ar measadh gur foinsí neamheacnamaíocha iad anuas go dtí seo. Téann an méadú ar mhianadóireacht i bhfeidhm ar an gcomhshaol ar go leor bealaí, lena n-áirítear tírdhreacha a athrú, uisce a thruailliú agus dramhaíl a ghineadh. Má éiríonn cáilíocht na gcúltaiscí mianra níos measa d’fhéadfadh nach mbeadh sé chomh tíosach ar fhuinneamh foinsí den sórt sin a shaothrú.

Acmhainní nádúrtha (barra bia, mar shampla): Toisc go mbeidh daonra níos mó, níos saibhre againn faoi 2050 tugtar le tuiscint go mbeidh an t-éileamh ar tháirgeadh talmhaíochta a dhá oiread agus atá sa lá atá inniu ann. D’fhéadfadh go mbeadh tionchar aige sin maidir le: caillteanas éiceachóras nádúrtha, dochar do sheirbhísí éiceachórais lena n-áirítear timthriall carbóin agus uisce, agus an tionchar ar sholáthar bia agus gairbhsí.

Graf 3: Achar athraithe feirme

D’fhéadfadh go dtiocfadh méadú suntasach ar dhaonra an domhain leis na deichniúir atá romhainn agus de réir mar a théann an saibhreas i méid tá aistí bia ag aistriú ó ghránaigh go feoil. Tá impleachtaí suntasacha ag baint leis sin ó thaobh úsáid talún agus éiceachóras nádúrtha de.

Le haghaidh breis faisnéise féach: Mórthreochtaí domhanda: laghdú ar stoic na n-acmhainní nádúrtha: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 3: Achar athraithe feirme

Permalinks

Document Actions