next
previous
items

Ag maireachtáil i ndomhan uirbeach

Change language
Page Last modified 03 Jun 2016
Cuid den domhan uirbeach é méadú a bheith ag teacht ar thomhaltas agus ar rachmas. Ach chomh maith leis sin, ciallaíonn sé go mbeidh grúpaí uirbeacha beagdheise ag éirí níos boichte. D’fhéadfadh go mbeadh tionchar ag droch-choinníollacha maireachtála uirbeacha agus rioscaí comhshaoil agus sláinte gaolmhara ar gach cuid den domhan, an Eoraip san áireamh.

Cén tábhacht a bhaineann le huirbiú duitse?

Beidh tionchar suntasach ag dearadh agus rialachas ceantar uirbeach, i gceantar thoir theas na hÁise go háirithe, ar astuithe domhanda gáis cheaptha teasa agus ar an éileamh a bheidh ar acmhainní. Nuair a bhíonn cathair tógtha bíonn sé fíordheacair é a athrú. Téann cónaitheoirí in oiriúint do na coinníollacha seo ach d’fhéadfadh deacracht a bheith ag baint lena n-iompraíocht a athrú. In a lán áiteanna sa domhan forbraíochta, tá an baol ann nach ndéanfar mórán forbartha ar mhúnlaí fuinnimh agus acmhainní d’fhorbairt uirbeach sna blianta beaga amach romhainn.

I ndomhan atá nasctha go dlúth lena chéile, beidh tionchar díreach ag athruithe ar uirbiú agus ar phatrúin ghaolmhara tomhaltais ar an Eoraip. I measc na n-impleachtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist tá patrúin úsáide talún na hEorpa a athrú mar gheall ar iomaíocht ghéar le haghaidh acmhainní agus an baol go bhféadfadh galar a bheith ag forbairt agus ag leathnú ar fud an domhain.

Graf 6: Treochtaí uirbeacha

Den chéad uair riamh, tá breis agus 50% de dhaonra an domhain ag maireachtáil i gceantair uirbeacha. Faoin mbliain 2050, tá an chosúlacht ar an scéal go mbeidh 70% den daonra ag maireachtáil i gceantair uirbeacha (UNDESA, 2010). Measann lucht déimeagrafaice go mbeidh breis agus 50% de dhaonra uirbeach an domhain ag maireachtáil san Áise faoin bliain 2050.

Le haghaidh breis faisnéise féach: Mór‑threochtaí domhanda: ag maireachtáil i ndomhan uirbeach: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 6: Treochtaí uirbeacha

Permalinks

Document Actions