next
previous
items
Up one level
 • Tá ról ríthábhachtach ag an talmhaíocht maidir le conas a chuirfimid muid féin in oiriúint d'athrú aeráide. Déanann feirmeoireacht ar leibhéal íseal déine bithéagsúlacht a chosaint agus meas a léiriú di mar aon le cúnamh a thabhairt ár lorg carbóin a laghdú. Tá deiseanna gnó nua á gcruthú mar gheall uirthi chomh maith de réir mar a ghlacann tomhaltóirí le gluaiseachtaí 'mallbhia' agus orgánacha. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Táirgeann eastát La Vialla atá á riar ag teaghlach in Tuscany, an Iodáil, breis is 60 bia-ábhar orgánacha lena n-áirítear fíon, ola olóige, cáis, trátaí agus pasta. Is prionsabal lárnach é éagsúlacht de chuid na feirmeoireachta a dhéantar anseo. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Tá pleanáil déanta ag deartháireacha Lo Franco ar gach gné dá slabhra táirgeachta ar mhaithe leis an gcomhshaol, ó ullmhú na hithreach go pacáistiú na dtorthaí. Tá feirmeoireacht á déanamh ar 600 heicteár gan leasacháin ná lotnaidicídí ceimiceacha. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Is acmhainn í ithir a úsáidtear gan chúram go minic, ach tá sé ag croí-lár na bithéagsúlachta, na feirmeoireachta agus na hiarrachta athrú aeráide a rialú. Cuimsíonn ithreacha san AE breis is 70 billiún tonna de charbón orgánach nó tuairim is 7 % de bhuiséad carbóin iomlán an domhain. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • “Ag La Vialla, déanaimid barraí éagsúla a rothlú ionas go bhfanfaidh an ithir folláin", ar Antonio Lo Franco. “Agus trí shaibhriú na talún le haoileach agus le táirgí orgánacha eile, measctar carbón san ithir seachas é a astú san atmaisféar." Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Is léir do na deartháireacha go mbeidh ról tábhachtach ag modhanna feirmeoireachta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol sa todhchaí. “Measaim go dtiocfaidh méadú ar fheirmeoireacht orgánach mar gheall ar astaíochtaí ardaitheacha CO2 agus mar gheall ar thruailliú atá neamh-inbhuanaithe san fhadtéarma," ar Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • I gCloch Shiurdáin, Tiobraid Árann, tá sé i gceist ag an gcéad shráidbhaile éiceolaíoch in Éirinn freastal ar a riachtanais féin go léir i slí inbhuanaithe: deartha agus tógtha go héiceolaíoch, bainfidh sé leas as fuinneamh in-athnuaite agus as bia orgánach a tháirgfear go háitiúil. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • "Tháinig grúpa dínn le chéile 10 mbliana ó shin chun iarracht a dhéanamh ár lorg carbóin a laghdú. Rinneamar machnamh faoin gcaoi a dhéanaimid ár dtithe a thógáil, ár slite beatha a shaothrú, ár mbia a fhás agus conas mar a théimid timpeall," ar Iva Pocock, ball an tionscadail. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Tá rianta thart timpeall an bhaile éiceolaíoch a bhfuil crainn torthaí agus cnónna ar gach taobh díobh, agus sanntar trian den talamh le haghaidh coillearnaí, feirmeoireachta, agus garraithe scóir áit ar féidir le cónaitheoirí a gcuid torthaí agus glasraí féin a fhás. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Trí bhainne, fheoil, uibheacha agus táirgí eile a sholáthar ar bhonn inbhuanaithe, tá an pobal feirmeoireachta ag feabhsú cáilíocht agus cainníocht an bhia atá ar fáil go háitiúil agus ag laghdú ualach comhshaoil mhílte taistil an bhia. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Tugann athrú aeráide dúshláin agus deiseanna d'fheirmeoirí. Déanann na cineálacha cur chuige inbhuanaithe a úsáidtear ar fheirmeacha ar nós La Vialla agus Cloch Shiurdáin fuinneamh a shábháil, lorg carbóin na talmhaíochta a íoslaghdú agus deiseanna margaidh nua a thairiscint. Cruthaíonn na feirmeoirí seo go bhfuil ciall eacnamaíoch agus chomhshaoil le hoiriúint. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Document Actions