Poboljšanje kvalitete zraka u europskim gradovima znatno će doprinijeti zdravlju

Changer la langue
Actualités Publié 06/10/2017 Dernière modification 10/12/2019
Image copyright: Rastislav Staník, My City /EEA
Većina ljudi u europskim gradovima izložena je lošoj kvaliteti zraka. Najnovije procjene Europske agencije za okoliš (EEA) objavljene danas, pokazuju da su sitne lebdeće čestice i dalje uzrok prerane smrti više od 400 000 Europljana godišnje. Cestovni promet, poljoprivreda, elektrane, industrija i kućanstva imaju najveće emisije onečišćujućih tvari u Europi.

Kao društvo ne smijemo pristati na cijenu onečišćenja zraka. Uz smjele odluke i pametna ulaganja u čišći promet, energiju i poljoprivredu, možemo se suočiti s onečišćenjem i poboljšati kvalitetu života. Ohrabruje činjenica da su mnoge europske vlade, a posebice gradovi, predvodnici u zaštiti zdravlja ljudi jer poboljšavaju kvalitetu zraka. Čist zrak pripada svima, pa i onima koji žive u gradovima.

Hans Bruyninckx, Izvršni direktor Europske agencije za okoliš

Izvješće EEA-e „Kvaliteta zraka u Europi, izvješće iz 2017.” predstavlja ažuriranu analizu kvalitete zraka i njezinih učinaka na temelju službenih podataka iz više od 2500 mjernih postaja diljem Europe za 2015. godinu. EEA je predstavila izvješće tijekom Europskog tjedna regija i gradova 2017.

Podatci pokazuju da se kvaliteta zraka u Europi polako poboljšava zahvaljujući prethodnim, kao i trenutačnim politikama i razvoju tehnologije. Međutim, visoke koncentracije onečišćenja zraka i dalje imaju znatan učinak na zdravlje Europljana, pri čemu najveću štetu uzrokuju lebdeće čestice (PM), dušikov dioksid (NO2) i prizemni ozon (O3).

U izvješću se navodi da su koncentracije PM2,5 u 2014. prouzročile otprilike 428 000 preranih smrti u 41 europskoj zemlji, od čega je oko 399 000 slučajeva u državama EU28. Loša kvaliteta zraka ima i znatan učinak na gospodarstvo, povećava troškove liječenja, smanjuje produktivnost radnika i šteti tlu, usjevima, šumama, jezerima i rijekama.

„Kao društvo ne smijemo pristati na cijenu onečišćenja zraka. Uz smjele odluke i pametna ulaganja u čišći promet, energiju i poljoprivredu, možemo se suočiti s onečišćenjem i poboljšati kvalitetu života”, izjavio je izvršni direktor EEA-e, Hans Bruyninckx. „Ohrabruje činjenica da su mnoge europske vlade, a posebice gradovi, predvodnici u zaštiti zdravlja ljudi jer poboljšavaju kvalitetu zraka. Čist zrak pripada svima, pa i onima koji žive u gradovima.”

Izvješće Europske agencije za okoliš pokazuje da loša kvaliteta zraka i dalje uvelike utječe na zdravlje. Europska komisija želi riješiti taj problem i pomoći državama članicama da svojim građanima osiguraju kvalitetu zraka koja udovoljava najvišim standardima,” dodao je Karmenu Vella, povjerenik EU-a za okoliš, pomorstvo i ribarstvo.

Ovogodišnje izvješće osobito je usmjereno i na poljoprivredu koja je veliki izvor emisija onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova. Postoji niz mjera, među ostalim i tehnički i gospodarski održive mjere, za smanjenje emisija iz poljoprivrede, no one se tek trebaju usvojiti u potrebnom opsegu i intenzitetu, navodi se u izvješću.

(1) Gradsko stanovništvo EU-a izloženo štetnim koncentracijama onečišćivača u razdoblju od 2013. do 2015. prema:

(2) Granične / ciljne vrijednostima u EU-u

(3) Smjernice WHO-a

Osnovni pokazatelji

  • Lebdeće čestice: Udio od 7 % gradskog stanovništva iz država EU28 bio je izložen razinama PM2,5 iznad godišnjih graničnih vrijednosti EU-a u 2015. Otprilike 82 % bilo je izloženo razinama višima od strožih smjernica WHO-a. Izloženost PM2.5 u 2014. prouzročila je preranu smrt otprilike

 428 000 osoba u 41 europskoj zemlji.

  • Dušikov dioksid: Udio od 9 % gradskog stanovništva u državama EU28 u 2015. bio je izložen razinama NO2 iznad godišnjih graničnih vrijednosti EU-a i onih u smjernicama WHO-a. Izloženost NO2 u 2014. prouzročila je preranu smrt otprilike 78 000 ljudi u 41 europskoj zemlji.
  • Prizemni ozon: Udio od 30 % gradskog stanovništva iz država EU28 u 2015. bio je izložen razinama O3 iznad godišnjih graničnih vrijednosti EU-a. Otprilike 95 % bilo je izloženo razinama višima od strožih smjernica WHO-a. Izloženost O3 u 2014. prouzročila je preranu smrt otprilike

14 400 ljudi u 41 europskoj zemlji.

Osnovne informacije o zdravstvenim procjenama

Procijenjeni učinci na zdravlje u Europi za 2014. godinu, u ovom se izvješću pripisuju izloženosti PM2,5, NO2 i O3. Te se procjene temelje na informacijama o onečišćenju zraka, demografskim podatcima i odnosu između izloženosti koncentracijama onečišćivača i određenih zdravstvenih ishoda.

Preranim smrtima smatraju se smrti do kojih dolazi prije nego što osoba dosegne očekivanu dob. Očekivana dob smatra se uobičajenim očekivanim životnim vijekom u određenoj zemlji, za određeni spol. Smatra se da se prerane smrti mogu spriječiti ako se otkloni njihov uzrok.

Contenu connexe

Basé sur les données

Actualités et articles

Publications connexes

Voir aussi

Temporal coverage

Actions de document