Maidir linn

Changer la langue
Document Dernière modification 18/07/2019
1 min read
Tá an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) ina gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh, agus é de dhualgas uirthi faisnéis iontaofa neamhspleách a chur ar fáil faoin gcomhshaol. Is é an aidhm atá ag EEA tacú le forbairt inbhuanaithe trí chabhrú le feabhas suntasach intomhaiste a chur ar chomhshaol na hEorpa trí fhaisnéis atá tráthúil, spriocdhírithe, ábhartha agus iontaofa a sholáthar do ghníomhairí déanta beartas agus don phobal araon.

an gréasán Eorpach um fhaisnéis agus um fhaire ar an gcomhshaol (Eionet) ina ghréasán comhpháirtíochta a chuimsíonn EEA agus na balltíortha agus na tíortha comhoibríocha dá cuid. Tugann EEA faisnéis chomhshaoil ó thíortha aonair le chéile trí Eionet, agus é ag díriú ar shonraí tráthúla ardchaighdeáin atá bailíochtaithe go náisiúnta a sholáthar.

Cuirtear an fhaisnéis sin ar fáil go forleathan trí shuíomh Gréasáin EEA. Úsáidtear an fhaisnéis mar bhonn do mheasúnachtaí comhshaoil téamacha agus do mheasúnachtaí comhshaoil comhtháite araon. Úsáidtear an fhaisnéis chun tacú le próisis bhainistíochta comhshaoil, le ceapadh beartas comhshaoil, le measúnacht chomhshaoil agus le 

Temporal coverage

Actions de document
Mots-clés associés :
Abonnements
Inscrivez-vous pour recevoir nos rapports (imprimés et/ou électroniques) et nos bulletins trimestriels.
Suivez-nous