seuraava
edellinen
kohdat

Uusi maailmanjärjestys

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 21.03.2023
Valta maailmassa siirtyy. Yksi supervalta ei enää hallitse, ja alueellisilla valtaryhmittymillä on yhä suurempi taloudellinen ja diplomaattinen merkitys. Maailmanlaajuisten keskinäisten riippuvuussuhteiden lisääntyessä ja maailmanlaajuisen kaupan kasvaessa EU:n kannattaa tehostaa resurssiensa käyttöä ja kasvattaa osaamiseen perustuvaa talouttaan. Taloudellisen vallan tulevat muutokset voivat merkitä sitä, että EU:n vaikutusvalta maailmassa vähenee tulevaisuudessa. Maailmanlaajuisten hallintomekanismien nykyisten muutosten valossa kasvavana haasteena on kehittää politiikkaa EU:n etujen ajamiseksi tehokkaasti kansainvälisissä yhteyksissä.

Miksi näillä maailmanlaajuisen vallan muutoksilla on meille suuri merkitys?

Kun maat kasvavat suhteellisen nopeasti, niiden taloudellinen valta usein kasvaa niiden tuotannon kasvun ja markkinoiden kulutuksen lisääntymisen vuoksi. Ne saattavat käyttää tätä valtaa paitsi talousasioista (kuten kaupan esteistä ja tuotestandardeista) käytävissä kansainvälisissä neuvotteluissa myös muilla aloilla, kuten ympäristöneuvotteluissa.

Myös kansantalouksien käyttämät resurssit vaikuttavat kansainväliseen valtatasapainoon. Keskeisten resurssien omistaminen saattaa parantaa entisestään kehittyvien talouksien kilpailukykyä ja lisätä niiden vaikutusvaltaa, varsinkin kun resurssit jakautuvat maailmassa epätasaisesti. Esimerkiksi yli puolet maailman litiumvarannoista arvioidaan olevan Boliviassa. Litium on hybridi- ja sähköautoissa käytetty metalli.

Neodyymin käytön odotetaan puolestaan nelinkertaistuvan maailmassa seuraavien 30 vuoden aikana. Neodyymi on huippulaserteknologiassa usein käytetty keskeinen aine, ja sitä on löydetty suuria määriä vain Kiinasta. Sitä käyttävien alojen kasvu riippuu lähes täysin Kiinasta ja sen tuotantokapasiteetista. Vaikutukset sekä tällaisia luonnonvaroja omistaviin maihin että niiden tuonnista riippuviin talouksiin ovat huomattavat.

Kuva 1: Keskeiset raaka-aineet

Miksi kiihtyneellä maailmanlaajuisella kilpailulla luonnonvaroista on Euroopan unionille suuri merkitys? Luonnonvarojen saatavuus on EU:n tuotannolliselle perustalle ratkaisevan tärkeää. EU:lla on omia luonnonvaroja suhteellisen vähän, ja sen on tuotava suuri osa tarvitsemistaan resursseista.

Lisätietoja maailmanlaajuisista megatrendeistä ja luonnonvarojen saatavuuteen liittyvästä kiristyneestä kansainvälisestä kilpailusta on saatavissa osoitteessa: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Kuva 1: Keskeiset raaka-aineet

Permalinks

tallenna toimenpiteet