seuraava
edellinen
kohdat

Terveys vaikuttaa keskeisellä tavalla inhimilliseen kehitykseen, ja pidämme ympäristöä yhä tärkeämpänä ihmisten terveyteen vaikuttavana tekijänä. Maailmanlaajuisesti tarkastellen ihmisten terveys on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana – pitkälti samassa tahdissa eliniänodotteen paranemisen kanssa. Tautikuormitus jakautuu kuitenkin epätasaisesti väestön keskuudessa ja vaihtelee esimerkiksi sukupuolen ja sosiaalisen ja taloudellisen aseman mukaan.

Terveyteen liittyvillä maailmanlaajuisilla megatrendeillä on suoraa ja epäsuoraa merkitystä seuraavien 50 vuoden aikana myös päätöksentekijöille varsinkin ohjaamalla lisäämään investointeja toimiin, joilla valmistaudutaan uusiin tauteihin ja pandemioihin.

Miksi terveyteen liittyvillä maailmanlaajuisilla ilmiöillä on meille suuri merkitys?

Terveysvaikutukset voivat olla välittömiä. Vaara altistua uusille ja uudelleen ilmaantuville taudeille ja joutua tapaturmaan kasvaa ja uudet pandemiat lisääntyvät globalisaation (esimerkiksi matkailun ja kaupankäynnin), väestörakenteeseen liittyvien muutosten (esimerkiksi muuttoliikkeen ja ikääntymisen) ja köyhyyden myötä.

Myös vastustuskyvyn kasvu antibiooteille ja muille lääkkeille ja laiminlyönnit monien trooppisten sairauksien torjunnassa aiheuttavat huolta sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa. Teknologia voi tukea merkittävällä tavalla kansanterveydellisiä edistysaskeleita. Se voi helpottaa tautien alueellisen esiintyvyyden seurantaa sekä mahdollistaa tautien aiemmin huomaamatta jääneiden maantieteellisten esiintymismallien kartoittamisen ja analysoinnin.

Kuva 2: Terveys ja malaria vuonna 2050

Plasmodium falciparum on loinen, joka aiheuttaa ihmisille malariaa. Se leviää hyttysenpiston välityksellä. Ilmaston ja maankäytön muuttuessa hyttyset voivat levitä uusille alueille ja levittää malariaa. Toisaalta malaria saattaa myös kadota nykyisiltä esiintymisalueilta. Alueet, joille malaria leviää ja joilta se katoaa, ovat suunnilleen yhtä suuret, ja niillä elää suunnilleen saman verran ihmisiä (kummallakin alueella noin 400 miljoonaa).

Kuva 2: Terveys ja malaria vuonna 2050

Permalinks

tallenna toimenpiteet