seuraava
edellinen
kohdat

Saasteet ja kemikaalien käytön kasvu

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 03.06.2016
Tällä hetkellä suurin osa kemikaaleista tuotetaan niin sanotuissa kehittyneissä maissa, mutta tuotanto kasvaa suunnilleen kaksinkertaista vauhtia Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa ja Indonesiassa. Ennusteiden mukaan niiden taloudellinen osuus kemikaalien kokonaistuotannosta maailmassa kasvaa noin 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja noin 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Miksi kemikaalien käytön kasvulla on meille suuri merkitys?

Saastumista koskevat maailmanlaajuiset trendit voivat vaikuttaa muun muassa vahingoittamalla edelleen ihmisten terveyttä ja ekosysteemejä. Juoma- ja uimaveden sekä ruoan – niin eurooppalaisten tuotteiden kuin tuontituotteidenkin – saastuminen aiheuttaa Euroopalle välittömän vaaran. Myös valmiiden teollisuuskemikaalien tai niiden välituotteiden tuonnin kasvuun voi liittyä riskejä. Reaktiivista typpeä koskeva ongelma ilmenee Euroopassa erityisen hyvin Itämerellä, jonka ekologinen tila on jo nyt huono.

Kuva 5: Kemikaalien tuotanto

Suuria määriä eli yli miljoona tonnia vuodessa tuotettavia kemikaaleja on arviolta 70 000–100 000. Tällä hetkellä OECD-maat ovat kemikaalien suurimpia tuottajia, mutta niihin verrattuna tuotanto kasvaa suunnilleen kaksinkertaista vauhtia Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa, Etelä‑Afrikassa ja Indonesiassa.

Lisätietoja maailmanlaajuisista megatrendeistä ja ympäristön saastekuormituksen kasvusta on osoitteessa: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Kuva 5: Kemikaalien tuotanto

Permalinks

tallenna toimenpiteet