seuraava
edellinen
kohdat

Anna sähköpostiosoite, johon lähettää 'Keskeisenä kulutukseen vaikuttavana tekijänä on väestönkasvun sijaan talouskasvu' PDF kun valmis

* Sähköpostin käytetään vain varten lähettää PDF. Emme säilytä sitä muuhun käyttöön.