seuraava
edellinen
kohdat

Miksi maailman väestörakenteella on meille suuri merkitys?

Väestönkasvu vaikuttaa useimpiin maailmanlaajuisiin megatrendeihin. Väestömäärän vakiintuminen – jonka on ennakoitu tapahtuvan tämän vuosisadan puolivälissä – ei ratkaise maailman ongelmia mutta voi auttaa siirtymään kestävään kehitykseen.

Väestönkasvu lisää luonnonvarojen käyttöä, ympäristön saastumista ja maankäytön muuttumista, kuten kaupungistumista. Maailman väestörakenteen trendeissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat suoraan paikalliseen ympäristöön ilmastonmuutoksen ja resurssien kulutuksen muodossa.

Euroopassa ulkopuolelta tuleva muuttoliike voi tasapainottaa jossakin määrin Euroopan väestön ja työvoiman luonnollista pienenemistä, mutta se edellyttää alueellisesti ja kansallisesti huomattavia poliittisia toimenpiteitä.

Ajatus siitä, että liikakansoituksesta tulisi maailmanlaajuisen kriisin ensisijainen syy, on keskustelun kohteena. Meitä ei nimittäin ole liikaa planeettamme ruokittavana, vaan määrältään kasvavien teollistuneiden talouksien elämäntyylit kuluttavat enemmän luonnonvaroja kuin planeettamme kykenee tuottamaan. Yhä useammilla alueilla luonnonvarojen käyttöä ohjaa enemmän talouskasvu kuin väestönkasvu.

Kuva 4: Muutos keskiluokan kulutuksessa

Se, että maailmassa on vuonna 2050 suurempi keskiluokka, merkitsee myös suurempaa ostovoimaa.

Tässä tutkimuksessa keskiluokka määritellään kulutuksen mukaan: sillä tarkoitetaan kotitalouksia, jotka kuluttavat päivässä 10–100 Yhdysvaltain dollaria (ostovoimapariteetilla korjattuna).

Kattava viiteluettelo sekä lisätietoja maailmanlaajuisista megatrendeistä ja elämisestä kaupungistuneessa maailmassa on osoitteessa: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Kuva 4: Muutos keskiluokan kulutuksessa

Permalinks

tallenna toimenpiteet