seuraava
edellinen
kohdat
yksi taso ylös
 • Dines Mikaelsen asuu Grönlannin itärannikolla, Amassalikin saarella, Tasiilaqin kylässä. Hän on havainnut merkkejä lämpenemisestä. "Viisi vuotta sitten Pohjois-Grönlannissa ei ollut kärpäsiä. Nyt niitä on siellä. Tänne kärpäset ilmaantuvat kuukautta aiemmin", Dines kertoo. Click to view full-size image… 1.2 MB
 • Yksi ekosysteemien muuttumisen seurauksista on siitä aiheutuva uhka merieläinten metsästykselle, joka on keskeistä Grönlannin alkuperäisessä inuiittikulttuurissa. Click to view full-size image… 998.0 KB
 • Dinesin mukaan Tasiilaqin metsästäjät ovat huvenneet alle puoleen viime vuosien aikana. Dinesin mielestä syinä ovat talven jääpeitteen huono ennakoitavuus, hyljekannan muutokset ja se, että ihmiset ovat globalisaation myötä löytäneet uusia elinkeinoja. Click to view full-size image… 946.0 KB
 • Dines on inuiittimetsästäjä, jonka oli monipuolistettava elinkeinojaan. Nyt hän vie matkailijaryhmiä metsälle. Click to view full-size image… 977.8 KB
 • Kolmannella laukauksella Dines ampuu hylkeen. Matkailijat ovat hieman järkyttyneitä, mutta tätä he nimenomaan ovat tulleet katsomaan. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Inuiitit eivät metsästä huvikseen. Hylkeestä käytetään kaikki osat: nahasta tehdään vaatteita, ihra käytetään paistamiseen ja voiteluun, lihan syövät ihmiset ja koirat. Click to view full-size image… 899.6 KB
 • Meriteiden vapautuminen on lisännyt risteilijöiden vuotuista määrää. Matkailijat osallistuvat keväisin ja kesäisin opastetuille metsästysretkille, syksyllä ja talvella paikalliset oppaat vievät heitä valjakkoajeluille ja kalastamaan jäälle. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • On todennäköistä, että monenlainen taloudellinen toiminta arktisella alueella lisääntyy sitä mukaa, kun jää vetäytyy. Kalastaminen on mahdollista entistä pohjoisempana, öljy- ja kaasuvaroja ryhdytään hyödyntämään ja tavaroiden kuljetus maanosasta toiseen onnistuu avoveden lisäännyttyä ja jään ohennuttua. Click to view full-size image… 834.0 KB
 • Arktisen alueen alkuperäiskansat kokevat ensimmäisten joukossa ilmastonmuutoksen todelliset vaikutukset ja joutuvat sopeuttamaan elintapansa ja kulttuurinsa niihin. Entistä lämpimämmän arktisen alueen taloudellisten etujen sovittaminen ympäristöriskeihin on merkittävä haaste. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • Elämä muuttuu arktisella alueella. Viimeisten 50 vuoden aikana lämpötila on noussut siellä kaksi kertaa niin nopeasti kuin muualla maailmassa keskimäärin. Maisema on muuttunut jäätikköjen sulaessa ja vesiväylien auetessa. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Arktisen alueen jään sulaminen aiheuttaa erittäin paljon huolta, koska niin pohjois- kuin etelänapakin viilentävät merkittävästi maailman ilmastoa. Jos lämpötila nousee ennusteiden mukaisesti, se vaikuttaa perustavanlaatuisesti kaikkien elämään. Click to view full-size image… 980.7 KB
 • Vuoden 2007 kesällä merijäätä oli alle puolet vuoden 2003 määrästä. Vanha, paksu kiintojää häviää. Arktisten ekosysteemien herkkä verkosto on jo kärsinyt sulamisesta. Click to view full-size image… 336.6 KB

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet