seuraava
edellinen
kohdat
Laki metsien omistusoikeudesta voimaannuttaa voimattomat

Vaikka Oressa teollistuu nopeasti, osavaltion metsissä elävillä heimoilla on toivoa. Intian parlamentti saattoi metsien omistusoikeutta koskevan lain (Forest Rights Act) voimaan 1. tammikuuta 2009 – vuosi sen jälkeen kun se alun perin hyväksyttiin. Laissa annetaan metsien asukkaille oikeus vaatia laillista omistusoikeutta maahan, jolla he ovat eläneet ja jota he ovat viljelleet sukupolvien ajan. Metsien omistusoikeutta koskevan lain mukaan oikeus maahan myönnetään sillä ehdolla, että henkilö tai kylä pitää huolta maasta. Omistusoikeus voi siirtyä perheenjäsenille, mutta sitä ei voi myydä.

Lue lisää

Permalinks

tallenna toimenpiteet