seuraava
edellinen
kohdat

Article

Kaupungistunut maailma

Vaihda kieli
Article Julkaistu 05.07.2011 Viimeksi muokattu 11.05.2021
Photo: © EEA/John McConnico
Tiesitkö tämän? Kaupunki vaikuttaa suureen alueeseen omien rajojensa ulkopuolella. Esimerkiksi yksin Lontoon arvioidaan tarvitsevan tarpeidensa tyydyttämiseen sekä jätteiden ja päästöjen vastaanottamiseen alueen, joka vastaa kooltaan lähes 300 kertaa sen omaa maantieteellistä kokoa. (SOER 2010)

City dwellerOn myöhäinen syyskuu, ja viimeiset monsuunisateet ovat piesseet Intian pääkaupunkia New Delhiä rankasti. On kuumaa ja kosteaa, lämpötila on yli 30 astetta. Sade on lakannut, mutta vettä on kaikkialla. Kaupungissa on juuri vahvistettu puhjenneen hyttysten kantama denguekuume-epidemia.

Yamuna Pushtaksi eli ”Yamunan penkereeksi” kutsuttu laiton asutusalue kaupungin koillisosassa levittäytyy tavallisesti kilometrien matkalle tulvatasangoilla suuren joen kummallakin puolella. Nyt tasangot ovat täysin tulvaveden peitossa. Ihmisten virta peittää moottoritien, kun kymmenettuhannet slummien asukkaat jättävät joen varrella sijaitsevat hökkelikylänsä ja hakeutuvat suojaan.

Yhteisöt leiriytyvät moottoritiellä jäljellä olevine tavaroineen vain muutaman metrin päässä Delhin toisesta raivoisasta virrasta: liikenteestä. Pieni sylivauva nukkuu kovalla betonilla parin metrin päässä tiestä peittoon kiedottuna. Teini-ikäinen tyttö kampaa huolellisesti pitkää tummaa tukkaansa kotoaan tuomansa muovipressun alla. Toinen lähettää matkapuhelimestaan tekstiviestiä täyttäessään kanisteria vesiautosta saatavalla juomavedellä.

Globaaleja megatrendejä tien varrella

Puhuessamme globalisaatiosta ajattelemme harvoin slummeja. Yamuna Pushtan asukkaat ovat kuitenkin osa maailmanlaajuista ilmiötä. Miljardit ihmiset kerääntyvät kaupunkeihin ja kaupunkialueille jättäen maaseudun taakseen. Ensimmäistä kertaa historiassa yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Vuoteen 2050 mennessä noin 70 prosenttia ihmiskunnasta asuu luultavasti kaupungeissa, kun taas vuonna 1950 vastaava luku oli 30 prosenttia (UNDESA, 2010).

Kaupungit kasvavat myös ennennäkemättömän suuriksi. Eri puolille maailmaa nousevat uudet jättiläiskaupungit kuormittavat valtavasti järjestelmiä, joista kaupungit saavat luonnonvaroja. Pienten ja keskisuurten kaupunkien alati nopeutuvalla kasvulla voi lopulta olla entistä suurempi merkitys ympäristön näkökulmasta.

Investoinnit ja työllistymismahdollisuudet keskittyvät kaupunkeihin. Kaupungit edistävät talouskasvua ja lisäävät tuottavuutta. Ne tarjoavat hyväpalkkaisia työpaikkoja, paremmat mahdollisuudet hankkia tavaroita, palveluja ja mukavuuksia sekä mahdollisuuden parempaan terveyteen, lukutaitoon ja elämänlaatuun. Nämä mahdollisuudet houkuttelevat maaseudun asukkaita etsimään parempaa elämää ja suurempia tuloja kaupungeista.

Ilman vahvaa hallintaa kaupunkien nopea kasvu voi kuitenkin aiheuttaa suuria ympäristöongelmia, kun sekä kulutus että kaupungeissa asuvien köyhien määrä kasvavat.

Elinympäristöjä koskevat YK:n tilastot osoittavat, että kaupunkien slummeissa eri puolilla maailmaa elää 1,1 miljardia ihmistä. Väestömäärän kasvaessa yhä useammat muuttavat kaupunkeihin eri puolilla maailmaa, joten suuntaus vain jatkuu.

Vaikka suurin osa kaikkein köyhimmistä elääkin yhä maaseudulla, köyhien osuus on suuri ja se kasvaa myös kaupungeissa – tosin virallisten tilastojen uskotaan aliarvioivan suuresti heidän määräänsä. On myös merkittävää, että monissa kehitysmaissa kaupungeissa asuvien köyhien osuus kasvaa nopeammin kuin kaupunkiväestö yleisesti.

Tulevaisuuden suunnittelu

Kaupungit ovat ekosysteemejä: ne ovat avoimia ja dynaamisia järjestelmiä, jotka kuluttavat, muuttavat ja vapauttavat ainetta ja energiaa. Ne kehittyvät ja mukautuvat, ihmiset muokkaavat niitä, ja ne ovat vuorovaikutussuhteessa muihin ekosysteemeihin. Siksi niitä on hoidettava siinä missä muunkinlaisia ekosysteemejä.

Jos uudistamme kaupunkisuunnittelua, arkkitehtuuria, liikennettä ja suunnittelua, kaupunkimme ja kaupunkiympäristömme voivat toimia eturintamassa ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemisessä(esimerkkinä kestävä liikenne, puhdas energia ja vähäinen kulutus) ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (esimerkkinä kelluvat talot ja vertikaaliset puutarhat). Paremmalla kaupunkisuunnittelulla parannetaan myös elämänlaatua kautta linjan suunnittelemalla hiljaisia, turvallisia, puhtaita ja vihreitä kaupunkialueita. Sillä luodaan myös uusia työllistymismahdollisuuksia kehittämällä uuden teknologian ja vihreän arkkitehtuurin markkinoita.

Koska ihmiset ja toiminnot keskittyvät kaupunkeihin, on kaupungeilla suuri merkitys. Niiden ongelmia ei voida ratkaista vain paikallistasolla. Politiikkaa on yhtenäistettävä enemmän, ja tarvitaan uudenlaista hallintoa, johon sisältyy tiiviitä kumppanuussuhteita sekä paikallisten, kansallisten ja alueellisten toimien koordinointia. Tehokkaalla, yhteisellä politiikalla on ratkaiseva merkitys keskinäisten yhteyksien maailmassa, jossa elämme.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet