seuraava
edellinen
kohdat

Infographic

Energia ja ilmastonmuutoksen hillintä

Vaihda kieli
Infographic
Prod-ID: INF-63-fi
Julkaistu 26.10.2017 Viimeksi muokattu 21.03.2023
Maailmanlaajuisesti energiankulutus edustaa ylivoimaisesti suurinta ihmisten toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen lähdettä. Noin kaksi kolmasosaa maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä liittyy energiantuottamiseen lämmitystä, sähköä, liikennettä ja teollisuutta varten fossiilisia polttoaineita polttamalla. Pariisin sopimuksessa asetetaan pitkän aikavälin tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi selvästi alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. Samalla lämpötilan nousu pyritään rajoittamaan 1,5 celsiusasteeseen. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että parantaaksemme mahdollisuuksiamme rajoittaa keskilämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen, maailman päästöjen täytyy saavuttaa huippunsa vuonna 2020 ja alkaa sen jälkeen vähentyä. Vuonna 2050 maailman päästöjen on oltava 40–70 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010, ja vuoteen 2100 mennessä niiden on pudottava lähelle nollaa tai jopa sen alle.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: climate change, energy, renewables
tallenna toimenpiteet