EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 22.04.2016
Euroopan ympäristökeskus (EYK) pyrkii jätteitä ja raaka-ainevaroja koskevilla arvioillaan tukemaan kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan politiikan kehittämistä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja jätteiden ehkäisyä ja kierrätystä koskevien teemakohtaisten strategioiden täytäntöönpanoa. Toimintaan sisältyy indikaattorien seuranta ja kehittäminen, jäte- ja luonnonvarapolitiikan tehokkuuden arviointi ja parhaiden toimintatapojen nimeäminen.

Jätteitä ja raaka-ainevaroja koskevaan EYK:n toimintaan kuuluvat seuraavat:

Kestävää kulutusta ja tuotantoa käsittelevä EYK:n ryhmä johtaa EYK:n jätteitä ja raaka-ainevaroja koskevaa työtä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä luonnonvarojen ja jätteiden hoitoa käsittelevän Euroopan aihekeskuksen (ETC/SCP) ja EYK:n maaverkoston Eionetin kanssa. Eurostat kerää jätteitä koskevia tietoja, ja luonnonvaroja, tuotteita ja jätteitä koskevat ympäristötietokeskukset sijaitsevat vuodesta 2008 alkaen Eurostatin tiloissa.

 

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100