Tietoja ympäristöteknologiasta

Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Kun öljyn hinta nousee jatkuvasti ja lisääntyvä hiilidioksidi vaikuttaa edelleen maapallon ilmastoon ja ekosysteemeihin, ympäristöteknologian käyttöön ottamisesta on tullut välttämätöntä, jotta taloutta voidaan kehittää kestävällä tavalla.

Ympäristöteknologia tarjoaa ratkaisuja, joilla vähennetään materiaalintarvetta, energiankulutusta ja päästöjä, otetaan talteen arvokkaita sivutuotteita ja minimoidaan jätteen hävitysongelmat. Ympäristöteknologia parantaa ekotehokkuutta, eli on mahdollista saada aikaan "enemmän vähemmällä"; se tukee ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä ja tekee tuotantoprosesseista entistä puhtaampia.

Euroopassa on paljon mahdollisuuksia hyödyntää entistä paremmin uusimpia tekniikoita energian, liikenteen ja raaka-aineiden käytön alalla. Eurooppalaiset yritykset ovat erityisen vahvoja uusiutuvan energian tuotannossa, jossa niillä on maailmanmarkkinoista 40 prosentin osuus, sekä jätehuollossa ja kierrätyksessä, jossa niillä on 50 prosentin osuus.

Ympäristötekniikkaa käytetään myös tiedon keräämiseen ympäristöstä. Tietoja seurataan ja kerätään biologisen seurannan avulla, jotta voidaan havaita saastuminen, maanpeitteen muutokset tai ihmisten terveysvaikutukset.

Ympäristötekniikan avulla voidaan seuraavan vuosikymmenen aikana saada aikaan kasvihuonekaasujen vähentäminen 25–80 prosenttia, otsonikadon vähentäminen 50 prosenttia ja happamoitumisen ja rehevöitymisen vähentäminen jopa 50 prosenttia. Vesialan haasteena on kehittää uutta kustannustehokasta tekniikkaa, jossa otetaan huomioon ulkoiset ympäristövaikutukset ja energianäkökohdat. Lisäksi odotetaan, että teknologia kehittyy merkittävästi pienimuotoisissa "jätteestä energiaa" -hankkeissa ja pienimuotoisissa biomassaan perustuvissa energiaratkaisuissa ja että niiden markkinat laajenevat huomattavasti.

Ympäristöteknologian mahdollisuuksien toteuttamiseksi se on saatava nykyistä paremmin hyväksytyksi markkinoilla. Monien ekoinnovaatioiden laajempi toteutus estyy, koska ei tunneta materiaalien ja energian hankinnan, käytön ja hävittämisen todellisia kustannuksia.

Asiakkaiden ja sijoittajien on tunnettava nykyistä tarkemmin eri tekniikoiden suorituskyky ja ympäristöedut, jotta ne voivat luottavaisina ostaa ja rahoittaa tuotteita, jotka usein ovat markkinoilla uusia. Kehitystä tukeakseen Euroopan päätöksentekijät pohtivat parhaillaan, miten tällaiset tekniikat olisi tarkastettava.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100