Poliittista taustaa

Vaihda kieli
Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Kattava ympäristömeludirektiivi on vuodesta 2002 muodostanut yhteisen perustan melun torjunnalle koko Euroopan unionissa. Sen tavoitteena on välttää, ehkäistä tai vähentää melualtistuksen haitallisia vaikutuksia.

Ajoneuvojen ja koneiden melupäästöjä on säännelty EU:ssa jo vuosikymmenten ajan. Ihmisten altistumista melulle alettiin kuitenkin säännellä vasta 1990-luvulla. Euroopan yhteisön kuudennen ympäristötoimintaohjelman (2002–2012) tavoitteisiin kuuluu, että ”pienennetään huomattavasti niiden ihmisten määrää, jotka altistuvat säännöllisesti pitkäkestoiselle, erityisesti liikenteen aiheuttamalle tasaiselle melulle, jolla tieteellisten tutkimusten mukaan on haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen...”

Samana vuonna hyväksyttiin ympäristömeludirektiivi, joka muodostaa koko EU:lle yhteisen meluntorjuntaperustan. Jäsenvaltioiden on yksilöitävä erityisen kuormittavat alueet, joilla tehdään melukartoitus ja joita varten on laadittava toimintasuunnitelmat. Valtioiden on myös ilmoitettava näistä toimista yleisölle ja komissiolle. Erityisen kuormittavat alueet, joilla tehdään melukartoitus ja toimintasuunnitelma, sijaitsevat suurten taajamien ympärillä ja tärkeimpien maan- ja rautateiden varsilla sekä lentokenttien lähistöllä.

Melualtistus on otettu huomioon myös muissa EU:n toimintalinjoissa, kuten kaupunkiympäristöä koskevassa teemakohtaisessa strategiassa, yhteisessä liikennepolitiikassa ja kestävän kehityksen strategiassa.

Komissio julkaisi vuonna 2004 yleiskatsauksen kaikista EU:n säädöksistä ja normeista, joilla on merkitystä melupäästöjen kannalta.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100