EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Euroopan ympäristökeskuksen toiminta liittyy ensisijaisesti ympäristömeludirektiiviin. Se avustaa Euroopan komissiota melutietojen hallinnoinnissa ja melualtistuksen arvioinneissa.

Useita eri tietoja on raportoitava ympäristömeludirektiivin mukaan. EYK auttoi komissiota kehittämään vuoden 2007 alussa sähköistä raportointimekanismia koskevan ehdotuksen, joka on yhdenmukaistettu EYK:n raportointijärjestelmän kanssa. EYK on tarkistanut jäsenvaltioiden tähän mennessä raportoimat tiedot, jotka ovat saatavissa komission CIRCA-sivustolta.

Vuonna 2001 EYK julkaisi ensimmäisen arvion liikennemelulle altistuneiden ihmisten määrästä. Indikaattori kehitettiin EYK:n liikenne- ja ympäristöraportoinnin järjestelmässä (TERM).

Seuraava melualtistusarvio perustuu jäsenvaltioiden vuoden 2007 loppuun mennessä ympäristömeludirektiivin mukaisesti raportoimiin tietoihin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun maat raportoivat altistumisesta tietyille melutasoille. Direktiivin mukaan komission on perustettava raportoiduista tiedoista tietokanta, ja EYK avustaa sitä tässä.

EYK johtaa melualtistuksen arviointia käsittelevää EU:n työryhmää (WG AEN), joka on kehittänyt ympäristömeludirektiivin mukaista melukartoitusta koskevia ohjeita. EYK tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevän Euroopan aihekeskuksen ja EYK:n maaverkoston Eionetin kanssa.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100