Tietoja melusta

Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 08.09.2016
Topics: ,
This content has been archived on 08.09.2016, reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Ympäristömelu haittaa suurta osaa eurooppalaisista. Ihmiset pitävät sitä yhtenä suurimmistä ympäristöongelmista. Se voi vaikuttaa ihmisiin sekä fyysisesti että psyykkisesti häiritsemällä perustoimintoja, kuten unta, lepoa, opiskelua ja viestintää. Vaikka nämä vaikutukset ihmisten terveyteen on tunnettu jo pitkään, äskettäinen tutkimus osoittaa, että niitä syntyy jo alhaisemmilla melutasoilla kuin aiemmin ajateltiin.

Ympäristömelu eli ei-toivottu tai haitallinen ulkoa tuleva ääni, lisääntyy sekä kestoltaan että maantieteelliseltä kattavuudeltaan. Melua liittyy moniin ihmisen toimintoihin, mutta eniten vaikutusta on tie-, raide- ja lentoliikenteen melulla. Erityinen ongelma se on kaupunkiympäristössä, jossa jo noin 75 prosenttia Euroopan väestöstä asuu ja jossa liikennemäärät kasvavat edelleen. Maakohtaiset selvitykset osoittavat, että ympäristömeluun liittyvät valitukset lisääntyvät monissa Euroopan maissa.

Koska ympäristömelu on jatkuvaa eikä siltä voida välttyä, huomattava osa väestöstä altistuu sille. Tulevaisuuden melupolitiikasta julkaistussa EU:n vihreässä kirjassa todetaan, että noin 20 prosenttia EU:n väestöstä kärsii melutasoista, joita terveysasiantuntijat eivät pidä hyväksyttävinä, eli ne voivat johtaa ärtyisyyteen, unihäiriöihin ja terveyshaittoihin. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että noin 40 prosenttia EU:n väestöstä altistuu yli 55 dB(A):n tason ylittävälle tieliikenteen melulle ja että yli 30 prosenttia altistuu yli 55 dB(A):n tason ylittävälle melulle yöaikaan.

Päätöksentekijöiden uusi haaste on määrittää ympäristömelusta aiheutuva terveyskuormitus. Melulle altistuminen johtaa unihäiriöiden, ärsyyntymisen ja kuulovammojen lisäksi muihinkin terveysongelmiin, kuten sydänverisuonisairauksiin. Ympäristömelun terveyskuormitusta ei ole vielä määrällisesti määritetty. Maailman terveysjärjestö kehittää parhaillaan tutkimusta, jossa käsitellään useita melun terveysvaikutuksia.

Lisäksi melun vaikutukset korostuvat yhteisvaikutuksessa muiden ympäristön stressitekijöiden, kuten ilmansaasteiden ja kemikaalien, kanssa. Tämä voi pitää erityisesti paikkansa kaupunkialueilla, joilla esiintyy useimpia näistä stressitekijöistä.

Melu vaikuttaa myös luontoon. Tästä johtuvia pitkän aikavälin seurauksia, kuten muuttuvia muuttoreittejä ja eläinten siirtymistä pois suosimiltaan ruokailu- ja lisääntymisalueilta, on vielä tutkittava tarkemmin.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100