EYK:n toiminta energia-asioissa

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 22.04.2016
Energia-asioissa yksi Euroopan ympäristökeskuksen keskeisistä toimista on seurata ympäristönäkökohtien huomioon ottamista energia-alalla. Energia- ja ympäristöindikaattorit saatetaan ajan tasalle ja julkistetaan vuosittain. Tämän perusteella EYK julkaisee säännöllisesti energia- ja ympäristöraportin sekä arvioita uusiutuvan energian eri osuuksien odotetuista ympäristöhyödyistä ja -kuormituksesta.

Energia- ja ympäristöindikaattorit perustuvat kuuteen ympäristöpolitiikkaa koskevaan kysymykseen:

  • Onko energian käytöllä ja tuotannolla vähenevä vaikutus ympäristöön?
  • Väheneekö energian käyttö?
  • Kuinka nopeasti energiatehokkuus lisääntyy?
  • Ollaanko siirtymässä vähemmän saastuttaviin polttoaineisiin?
  • Kuinka nopeasti uusiutuvan energian tekniikoita toteutetaan?
  • Onko ympäristökustannukset sisällytetty hinnoittelujärjestelmään aiempaa paremmin?

Indikaattorit ovat tärkeitä myös EU:n kestävän kehityksen strategian seurannassa, valmisteltaessa EU:n kasvihuonekaasukartoitusraporttia Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta (UNFCCC) varten ja laadittaessa raportteja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä ja ennusteista Euroopassa Kioton pöytäkirjan mukaisesti.

EYK:n energia- ja ympäristöraportissa analysoidaan näitä asiaan liittyviä kysymyksiä yhdennetysti – siinä käsitellään energian tuotantoa ja kulutusta, uusiutuvia energian lähteitä, uusia tekniikoita, kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastonmuutosta. Raportti perustuu joukkoon energiaa ja ympäristöä koskevia indikaattoreita.

EYK tekee myös arvioita siitä, mitä ympäristöetuja tai -kuormitusta odotetaan saatavan uusiutuvan energian eri osuuksilla kokonaisenergiantuotannosta vuosina 2010, 2020 ja 2030. Tähän sisältyy

  • analyysi biomassan eri käyttöjen ympäristöeduista ja -vaikutuksista liikenteessä, lämmityksessä ja sähköntuotannossa
  • selvitys siitä, kuinka paljon tuulienergiaa Euroopassa on mahdollista ottaa käyttöön ilman, että siitä aiheutuu ympäristölle lisäkuormitusta.
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100