Tietoja energiasta

Sivu Viimeksi muokattu 03.06.2016
Energian ansiosta ihmiset saavat henkilökohtaisia mukavuuksia ja pystyvät liikkumaan, ja energia on välttämätöntä teollisen, kaupallisen ja sosiaalisen vaurauden luomiseksi. Toisaalta energiantuotanto ja -kulutus (myös lämmön- ja sähköntuotanto, öljyn jalostus ja sen käyttö kotitalouksissa, palveluissa, teollisuudessa ja liikenteessä) kuormittavat huomattavasti ympäristöä. Kuormitukseen sisältyvät kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöt, maankäyttö, jätetuotanto ja öljyvuodot. Ne lisäävät ilmastonmuutosta, vahingoittavat luonnon ekosysteemejä ja kulttuurimaisemaa sekä vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveyteen.

 

Ihmisen toiminnasta johtuva fossiilisten polttoaineiden polttaminen on suurelta osin vastuussa hiilidioksidipitoisuuden (CO2) lisääntymisestä ilmakehässä, samoin kuin siitä johtuvasta maapallon lämpötilan noususta ja ilmastonmuutoksesta. Energian tuotantotavan vuoksi energian lisääntyvä kysyntä johtaa tärkeimmän kasvihuonekaasun CO2:n kertymiseen. Useimmat maat tyydyttävät energiantarpeensa fossiilisilla polttoaineilla (öljyllä, kaasulla ja hiilellä). Nämä polttoaineet on poltettava, jotta prosessissa syntyvä lämpö voidaan muuntaa energiaksi. Polttoaineessa oleva hiili reagoi hapen kanssa ja tuottaa CO2:a, joka vapautuu ilmakehään. Samalla vapautuu ilmansaasteita (rikkidioksidia, typen oksideja ja hiukkasia), jotka vaikuttavat ilmanlaatuun. Teknisten toimenpiteiden ja voima- ja lämmöntuotantolaitoksissa tehtyjen parannusten ansiosta ilmapäästöt ovat kuitenkin viime vuosikymmeninä pienentyneet.

Talous kasvaa edelleen ja sen mukana energiankulutus. Fossiiliset polttoaineet hallitsevat edelleen polttoainevalikoimaa: keskivertoeurooppalaisen energian tarpeesta noin 79 prosenttia katetaan hiilellä, kaasulla ja öljyllä. Noin 13 prosenttia tulee ydinvoimasta ja loput 8 prosenttia nopeasti kasvavista uusiutuvista energianlähteistä (erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiasta).

Keskivertoeurooppalainen käyttää vuodessa sähköön, lämmitykseen ja liikenteeseen 3,7 öljytonnia vastaavan määrän energiaa. Tämä merkitsee 7,8 tonnia energiaan liittyviä CO2-päästöjä. Luku vaihtelee suuresti eri maiden välillä osittain siitä riippuen, kuinka paljon on otettu käyttöön uusiutuvia energianlähteitä. Liikenne on vuodesta 1990 ollut nopeimmin kasvava energiaa käyttävä ala, ja se on nyt energian suurin kuluttaja.
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100