Tietoa kemikaaleista

Vaihda kieli
Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 02.09.2016
This content has been archived on 02.09.2016, reason: A new version has been published

Ihmisen nerokkuus on saanut aikaan yli 100 000 uutta kemikaalia – aineita, jotka eivät koskaan aiemmin ole kuuluneet maailman ympäristöön.

Monet niistä on jo vuosien ajan tiedetty vaarallisiksi, kuten raskasmetalleja ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät aineet, kun taas toisista on alettu kantaa huolta vasta äskettäin. Monista kemikaaleista ei kuitenkaan yksinkertaisesti tiedetä, kuinka ne kulkeutuvat ympäristön läpi, kumuloituvatko, dispergoituvatko vai transformoituvatko ne ja kuinka ne vaikuttavat eläviin organismeihin eri pitoisuuksina.

Tiedämme, että monien vaarallisiksi tiedettyjen kemikaalien päästöt ovat alentuneet, mutta monilla alueilla niiden pitoisuudet ympäristössä ovat edelleen liian korkeita. Tiedämme myös, että Euroopan kemianteollisuus kasvaa nopeammin kuin talous yleisesti, mikä lisää kemikaalien kulkua Euroopan taloudessa. Kemikaalien määrän alentamiseen tähtäävien aloitteiden on koskettava koko ketjua: kemianteollisuuden alkutuottajista kaikkiin teollisuuden aloihin, yksittäisiin kuluttajiin, jätehuoltoalaan jne.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100