seuraava
edellinen
kohdat

Ympäristötermipalvelu (Environmental Terminology and Discovery Service, ETDS)

Vaihda kieli
Promotion
This page was archived on 08.12.2015 with reason: Content is outdated
Ympäristötermipalvelu sisältää noin 10 000 englanninkielistä termiä määritelmineen. Siihen sisältyvät myös määritelmien lähteet, kirjainlyhenteet ja synonyymit, ja siinä on ajantasainen hakumahdollisuus, jonka avulla voi etsiä linkkejä EYK:n julkaisemiin julkaisuihin, tietoihin ja multimedia-aineistoon. Useimmat termit on myös käännetty 24 kielelle.

Permalinks

tallenna toimenpiteet