seuraava
edellinen
kohdat
Press Release Octet Stream Liikenteen saasteet edelleen terveydelle haitallista monissa osissa Eurooppaa — 26.11.2012
Liikenne aiheuttaa haitallisia ilmansaastepitoisuuksia Euroopassa ja neljänneksen EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Moniin tästä seuraaviin ympäristöongelmiin voidaan puuttua vauhdittamalla toimia EU:n uusien tavoitteiden saavuttamiseksi, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) viimeisimmässä raportissa.
Press Release Euroopan liikennesektorin on oltava kunnianhimoinen saavuttaakseen tavoitteensa — 08.11.2011
Liikenteen aiheuttamat saastepäästöt vähenivät vuonna 2009. Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) viimeisimmän liikenteen päästöjä koskevan raportin mukaan vähentyminen saattaa kuitenkin olla vain taloudellisen taantuman väliaikainen seuraus. Liikenteen ja ympäristön raportointimekanismi (TERM) tutkii liikenteen ympäristövaikutuksia. Raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa useita määrällisiä tavoitteita, joita Euroopan komissio ehdotti liikenteen etenemissuunnitelmassa 2011.
Press Release Muuttuuko Euroopan liikenne vihreämmäksi? Osittain. — 19.04.2010
Vaikka ajoneuvoista tulee puhtaampia tekniikan kehittyessä, lisääntyvän henkilö- ja rahtiliikenteen yleistyvä matkustusetäisyyksien kasvu pienentää saavutettua tehokkuushyötyä. Euroopan ympäristökeskuksen (European Environment Agency, EEA) uusi raportti perustuu pitkäaikaisten trendien analysointiin. Siinä perätään selkeää visiota siitä, millaiseksi eurooppalaista liikennejärjestelmää olisi kehitettävä vuoteen 2050 mennessä ja millaiset olisivat yhtenäiset toimet tavoitteen saavuttamiseksi.
Press Release Euroopan on ohjattava liikennepolitiikkaa oikeaan suuntaan — 26.03.2009
Liikenteen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen, huonon ilmanlaadun ja melun aiheuttajana on edelleen suhteettoman suuri, ja siinä käytetään vieläkin vähiten tehokkaita tapoja kuljettaa ihmisiä ja tavaroita.
Press Release Octet Stream EU ei onnistu hillitsemään liikenteen päästöjä: tarvitaan käänteentekeviä parannuksia ja selviä tavoitteita — 19.02.2008
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tuoreen raportin mukaan EU:n on liikennesektorilla toteutettava tiukkoja toimia auttaakseen Eurooppaa saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tavoitteensa.
Press Release Octet Stream Liikenne — peränpitäjä Kioton tavoitteiden saavuttamisessa — 22.02.2007
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen keskeinen este EU:ta koskevien Kioton ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiselle. Este on kuitenkin mahdollista poistaa, mikä käy ilmi tänään Kööpenhaminassa julkistetusta Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tuoreesta raportista.
Press Release EYK julkistaa ensimmäisen digitaalisen kartan Euroopan muuttuvasta maanpeitteestä — 17.11.2004
Tänään esiteltiin ensimmäinen digitaalinen kartta niistä monista muutoksista, jotka ovat tapahtuneet Euroopan maanpeitteessä vuoden 1990 jälkeen. Sen ansiosta päättäjät voivat nähdä, miten heidän päätöksensä esimerkiksi maatalouden ja liikenteen alalla vaikuttavat alueen rajallisiin maavaroihin ja ympäristöön laajemminkin.