Press Release Muuttuuko Euroopan liikenne vihreämmäksi? Osittain. — 19.04.2010
Vaikka ajoneuvoista tulee puhtaampia tekniikan kehittyessä, lisääntyvän henkilö- ja rahtiliikenteen yleistyvä matkustusetäisyyksien kasvu pienentää saavutettua tehokkuushyötyä. Euroopan ympäristökeskuksen (European Environment Agency, EEA) uusi raportti perustuu pitkäaikaisten trendien analysointiin. Siinä perätään selkeää visiota siitä, millaiseksi eurooppalaista liikennejärjestelmää olisi kehitettävä vuoteen 2050 mennessä ja millaiset olisivat yhtenäiset toimet tavoitteen saavuttamiseksi.
Press Release Luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja ihminen — 18.03.2010
EEA Ympäristösignaalit 2010: kertomuksia ihmisistä ja heidän ympäristöstään
Press Release Octet Stream Uimavesien laatu yhä parempi EU:ssa — 27.05.2009
Euroopan komissio ja Euroopan ympäristökeskus esittelivät tänään jokavuotisen uimavesiraporttinsa. Raportin mukaan suurin osa Euroopan unionin uimarannoista oli EU:n hygieniavaatimusten mukaisia vuonna 2008. Merenrantojen uimapaikoista noin 96 % ja jokien ja järvien uimarannoista 92 % täytti vähimmäisvaatimukset uintikaudella 2008. Euroopan uimarannoilla käy vuosittain miljoonia ihmisiä, jotka saavat raportista hyödyllistä tietoa uimavesien laadusta.
Press Release Euroopan on ohjattava liikennepolitiikkaa oikeaan suuntaan — 26.03.2009
Liikenteen osuus Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen, huonon ilmanlaadun ja melun aiheuttajana on edelleen suhteettoman suuri, ja siinä käytetään vieläkin vähiten tehokkaita tapoja kuljettaa ihmisiä ja tavaroita.
Press Release Octet Stream Kuivuus ja veden liikakäyttö Euroopassa — 04.03.2009
Monilla ihmisten päivittäisillä toimilla sekä elintärkeillä tuotteilla ja palveluilla – golfin pelaamisesta kirjoihin, oliiviöljyyn ja rokotuksiin – on yksi yhteinen nimittäjä: ne eivät olisi mahdollisia ilman vettä. Euroopan ympäristökeskuksen (European Environment Agency, EEA) uudessa raportissa todetaan, että vesivarojen käyttö on monissa Euroopan osissa kestämätöntä, ja annetaan suosituksia vesivarojen hallinnan uutta toimintamallia varten.
Uutiset Octet Stream Ryhdy puolustamaan luontoa sarjakuvan salaisena agenttina — 30.04.2008
Nyt lapsilla on mahdollisuus oppia, miten suojella luontoa jahtaamalla ympäristökonnia Euroopan ympäristökeskuksen uusilla verkkosivuilla ‘Ekoagentit’, joka on tarjolla 24 kielellä.
Press Release Octet Stream EU ei onnistu hillitsemään liikenteen päästöjä: tarvitaan käänteentekeviä parannuksia ja selviä tavoitteita — 19.02.2008
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tuoreen raportin mukaan EU:n on liikennesektorilla toteutettava tiukkoja toimia auttaakseen Eurooppaa saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tavoitteensa.
Press Release Octet Stream Ministerien on tehtävä yhteistyötä kun tavoitteena on saavuttaa ympäristön terve tila koko Euroopan alueella — 28.09.2007
Tiedoissa ja täytäntöönpanossa olevat puutteet hankaloittavat ympäristöpolitiikan toteuttamista koko Euroopan alueella, todetaan tänään julkaistavassa Euroopan ympäristökeskuksen (European Environment Agency, EEA) uudessa raportissa.
Press Release EU:n kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2005 — 12.06.2007
Ilmastoa muuttavat kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuosina 2004-2005. Tämä ilmenee Kööpenhaminassa sijaitsevan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) laatimasta Euroopan yhteisöjen vuotuisesta kartoitusraportista.
Press Release Octet Stream Liikenne — peränpitäjä Kioton tavoitteiden saavuttamisessa — 22.02.2007
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen keskeinen este EU:ta koskevien Kioton ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiselle. Este on kuitenkin mahdollista poistaa, mikä käy ilmi tänään Kööpenhaminassa julkistetusta Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tuoreesta raportista.
Press Release Kaupunkialueiden laajeneminen - Euroopan vähälle huomiolle jäänyt ympäristöhaaste — 22.11.2006
Toimivan kaupunkisuunnittelun ohjeistamisen tarve EU:n politiikassa
Press Release Uusi ilmansaastumista seuraava järjestelmä Internetissä — 18.07.2006
Euroopan ympäristökeskus (European Environment Agency, EEA) julkisti tänään Kööpenhaminassa uuden Internet-välineen nimeltään Ozone Web. Se tarjoaa käyttäjille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden tarkkailla ja seurata alailmakehän otsoniarvoja Euroopan laajuisesti.
Press Release Euroopan rannikkoalueet lähellä kriittistä pistettä — 03.07.2006
Euroopan ainutlaatuista rannikkoympäristöä uhkaa yhä enemmän sen oma väestö. Tämä käy ilmi tänään Kööpenhaminassa julkistetusta Euroopan ympäristökeskuksen (EEA, European Environment Agency) tuoreesta raportista.
Press Release Ilmastonmuutos ykkösenä helteisen Euroopan ympäristöasioiden listalla — 29.11.2005
Päätöksentekijöiden, elinkeinoelämän ja yksittäisten ihmisten on nyt paneuduttava moniin ympäristöasioihin tai maksettava myöhemmin kova hinta
Press Release Maksuton ympäristöaiheinen tietokonepeli 26 kielellä — 25.08.2005
Tietokonepelien pelaajat kaikkialla Euroopassa voivat nyt pelata tietokonepeliä ja samaan aikaan saada uutta tietoa ympäristöstä. Euroopan ympäristökeskus Kööpenhaminassa on julkaissut Honoloko-nimisen tietokonepelin 26 kielellä. Peli on saatavissa Internetistä ja kaikki saavat pelata sitä vapaasti.
Press Release EYK julkistaa ensimmäisen digitaalisen kartan Euroopan muuttuvasta maanpeitteestä — 17.11.2004
Tänään esiteltiin ensimmäinen digitaalinen kartta niistä monista muutoksista, jotka ovat tapahtuneet Euroopan maanpeitteessä vuoden 1990 jälkeen. Sen ansiosta päättäjät voivat nähdä, miten heidän päätöksensä esimerkiksi maatalouden ja liikenteen alalla vaikuttavat alueen rajallisiin maavaroihin ja ympäristöön laajemminkin.
Press Release Kestämätön kehitys taloudessa uhkaa ympäristöasioiden kehitystä Euroopassa — 12.05.2003
Ympäristön tila on parantunut monessa suhteessa kauttaaltaan Euroopassa viimeisen vuosikymmenen aikana. Suuri osa kehityksestä kuitenkin jää todennäköisesti talouskasvun jalkoihin, koska hallituksilla on vielä paljon tekemistä sen eteen, että vähennetään taloudellisen kehityksen vaikutusta sen aiheuttamaan ympäristön kuormitukseen.
Press Release Signals 2002 — 23.05.2002
Press Release Euroopan ympäristökeskus kiteyttää johtopäätökset, jotka olisi otettava opiksi kokemuksista varovaisuusperiaatteen käytöstä päätöksenteossa — 10.01.2002
Päätöksentekijöitä varten on Euroopan ympäristökeskuksen tekemän uraa-uurtavan analyysin pohjalta koottu kaksitoista keskeistä opetusta, jotka käsittelevät tapauksia otsonikerroksen tuhoutumista edistävistä CFC-kemikaaleista "hullun lehmän" taudin epidemiaan. Esitellyissä tapauksissa on julkisen päätöksenteon taustana joskus ollut tieteellinen epävarmuus tai yllättävä kehitys ja joidenkin tapausten kohdalla ei välitetty siitä, että ihmisille ja ympäristölle kohdistuvista vaaroista oli selvä näyttö.
Press Release Viimeisimmät ympäristösignaalit ovat haaste poliittiselle päätöksenteolle — 29.05.2001
Poliittisessa päätöksenteossa on vaikutettava tehokkaammin kasvavaan tuotannon ja kulutuksen määrään sekä kulutus- ja tuotantomallien kehitykseen, jotta Euroopassa saavutettaisiin sen ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevat tavoitteet.
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100