seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Kaupungit voivat tarjota uusia mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuottajakuluttajille

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 30.05.2023 Viimeksi muokattu 03.08.2023
2 min read
Tänään julkaistun Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) katsauksen mukaan Euroopan kaupunkialueet tarjoavat kansalaisille mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa tuottajakuluttajina. Kaupungeilla voi olla keskeinen rooli Euroopan edetessä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Kaupunkien tuotantokulutuksen helpottaminen voi auttaa nopeuttamaan tätä prosessia.

Noin kolme neljäsosaa EU:n koko väestöstä asuu kaupungeissa ja esikaupunkialueilla, ja tämän osuuden ennustetaan kasvavan. Kaupungit aiheuttavat myös suuren osan hiilidioksidipäästöistä. Kaupunkien dynaamisuuden ja asukastiheyden vuoksi niillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä vähähiilisten elämäntapojen malleiksi. Kaupunkien tuottajakuluttajat voivat edistää ratkaisevasti yhteisöjensä hiilestä irtautumista.

Euroopan ympäristökeskuksen katsaus ”Energian tuottajakuluttajat ja kaupungit” perustuu Euroopan ympäristökeskuksen viimeaikaiseen työhön tuotantokulutuksesta. Siinä keskitytään kaupunkialueiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä siihen, miten paikallisviranomaiset voivat edistää tuotantokulutusta kaupungeissaan.

 

Kaupungeilla on oma roolinsa

Kunnat voivat tukea tuottajakuluttajia tarjoamalla julkisia tiloja tai kannustamalla muita yksityisiä rakennusten- tai maanomistajia tarjoamaan tiloja, joita voidaan käyttää kansalaisvetoiseen energiantuotantoon. Tällaisia voivat olla koulujen, sairaaloiden tai kerrostalojen katot tai käyttämättömät maa-alueet, joille voidaan asentaa aurinkopaneeleita tai muuta uusiutuvan energian teknologiaa.

Paikallisviranomaiset voivat myös tarjota yrityksille kohdennettuja taloudellisia kannustimia, joilla edistetään kansalaistoimintaa ja kannustetaan kansalaisia osallistumaan energiasuunnitteluun. Kunnat voivat myös toimia tietokeskuksina ja auttaa uusiutuvien energialähteiden asentamisesta kiinnostuneita hankkimaan oikeanlaisia taitoja.

Kaikki kaupungit ovat ainutlaatuisia, mutta niillä on joitakin yhteisiä piirteitä, jotka saavat aikaan maaseutualueista eroavan tuotantoympäristön, esimerkiksi seuraavat:

  • Tuotantokulutuksen perustaminen kaupunkeihin on haastavampaa kuin maaseutualueilla, koska energiantuotantoon on käytettävissä vain vähän tilaa ja käytettävien alueiden (kuten kerrostalojen kattojen) omistusjärjestelyt ovat monimutkaisempia.
  • Kaupungit ovat tiheämmin asuttuja kuin maaseutualueet, mikä tekee aurinkokattoteknologiasta hyvin sopivan uusiutuvan energian lähteen. Suuren väestötiheyden vuoksi myös lämpöverkot ovat kannattavampia, ja ne tarjoavat mahdollisuuksia kehittää kaupungeissa lämpöverkkoihin liittyviä tuottajakuluttajien aloitteita.
  • Yhä useammat asuvat kerrostaloissa, mikä luo uusia mahdollisuuksia yhteisiin toimiin mutta vaikeuttaa investointien koordinointia.
  • Lyhyiden matkojen vuoksi kaupungeissa voidaan mainiosti käyttää sähköajoneuvoja sekä yksityiseen että julkiseen liikenteeseen. Kaupunkialueilla tuottajakuluttajien mallit ovat todennäköisesti yhteydessä liikkumiseen.
  • Kaupungit voivat tarjota mahdollisuuksia yhdennettyjen energia-alueiden kehittämiseen esimerkiksi silloin, kun kaupungin sisäisiä alueita kaavoitetaan uudelleen tai uusia alueita lisätään.
  • Tuottajakuluttajat voivat korjata tilan puutteen tuottamalla sähköä kaupungin ulkopuolella (alueen ulkopuolinen tuotanto).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin: renewable energy, prosumers, greenhouse gas emissions, prosumerism
tallenna toimenpiteet