seuraava
edellinen
kohdat

HelpCenter FAQ

Kuinka tehokkaasti yhdyskuntajätevesien käsittely vähentää veden saastumista?

HelpCenter FAQ

Vettä on helppo pitää itsestäänselvyytenä. Hanasta tulee puhdasta vettä, me käytämme veden, ja sen jälkeen ”likainen” vesi katoaa viemäriin. Yhdyskuntajätevesien keruu ja käsittely on olennaisen tärkeää ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi, koska kodeista, kouluista ja työpaikoilta peräisin oleva vesi on orgaanisen aineen ja ravinteiden saastuttamaa. Joista saattaisi tulla kaloille ja selkärangattomille elinkelvottomia, jos nämä epäpuhtaudet päästettäisiin vesistöihin, tai se voisi johtaa kasvien ja levien liikakasvuun. 

Tehokkaan jätevesien käsittelyn laajamittainen käyttöönotto 1900-luvulla on parantanut ihmisten terveyttä ja ympäristön laatua merkittävästi. Useimpien unionin kansalaisten jätevedet kerätään ja kuljetetaan yhdyskuntajäteveden puhdistamoihin, joissa jätevesi käsitellään poistamalla ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitalliset osat ennen veden palauttamista luontoon.  

Lisätietoja jätevesien käsittelystä on EEA:n katsauksessa ”Urban waste water treatment for 21st century challenges” (Yhdyskuntajätevesien käsittely ja 2000-luvun haasteet). Lisäksi saatavilla on karttoja yhdyskuntajätevesien käsittelylaitoksista, katselimia ja tietokantoja. Raportissa ”Industrial waste water treatment — pressures on Europe’s environment” (Teollisten jätevesien käsittely ja Euroopan ympäristöön kohdistuvat paineet) analysoidaan uusimpia tietoja teollisuuden päästöistä vesistöihin, viemäriverkkoon ja yhdyskuntajätevesien puhdistamoihin.

Permalinks

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: Teollisuus
tallenna toimenpiteet