seuraava
edellinen
kohdat

Kaksipuoliset tulosteet säästävät paperia.

Vaihda kieli
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Voit myös tulostaa kaksi sivua yhdelle, jos jälki säilyy luettavana. EYK onnistui vähentämään paperinkulutustaan vuosien 2004 ja 2005 välillä noin 17 prosenttia siirtymällä käyttämään oletusarvona kaksipuolista tulostusta.

Permalinks

tallenna toimenpiteet