seuraava
edellinen
kohdat

Article

Muovijätekriisissä ratkaisevaa on ehkäisy

Vaihda kieli
Article Julkaistu 17.06.2019 Viimeksi muokattu 11.05.2021
3 min read
Muovijäte on valtava ongelma, joka vain pahenee. Mitä Euroopan unioni on tehnyt asialle? Ioannis Bakas, joka on EEA:n jätteen synnyn ehkäisyn asiantuntija, esittää pääkohdat muovijätteen synnyn ehkäisyä Euroopassa käsittelevästä EEA:n raportista, joka julkaistiin aiemmin tässä kuussa.

Mistä EEA:n uudessa raportissa on kyse? Riittävätkö Euroopan maiden toimet ongelman ratkaisuun?

EEA:n raportissa ”Muovijätteen synnyn ehkäisy Euroopassa” tarkastellaan EEA:n jäsenvaltioiden aloitteita muovijätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Tarkoituksena on kartoittaa ja analysoida, minkä tyyppisiin toimenpiteisiin maat ovat ryhtyneet vähentääkseen muovijätteen määrää tai muovijätteen sisältämien vaarallisten aineiden määrää. Valtaosa EU:n jäsenvaltioista tukeutuu omiin jätteen synnyn ehkäisyohjelmiinsa kehitettäessä muovijätteen synnyn ehkäisytoimia. Ohjelmien toimenpiteet ovat kuitenkin laajempia, eikä niissä välttämättä ole kohteena muovi vaan pakkaukset yleensä. Muovikassien osalta jäsenvaltiot saavat EEA:n analyysin mukaan kuitenkin todella asioita aikaiseksi. Jäsenvaltiot ovat olleet erittäin aktiivisia, ja kassien käytön vähentämisessä on saatu aikaan vaikuttavia tuloksia.

Miten iso ongelma muovijäte on Euroopassa?

Viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota muovijätteeseen, muun muassa merten roskaantumiseen. Muovin pääongelma on kuitenkin se, että sitä kulutetaan koko ajan enemmän ja siitä tulee väistämättä jätettä. Tulevaisuudessa tuotetaan yhä enemmän muovijätettä, ja juuri siihen on puututtava. Ehkäisyssä kannattaa minun mielestäni keskittyä pakkausjätteeseen, koska sen osuus kuluttamistamme muovituotteista on suurin. Sen jälkeen tulee elektroniikassa ja rakennustuotteissa oleva muovi. Toinen ongelma on se, että ongelman ratkaisemiseksi ei ole vielä konkreettisia tavoitteita. Tavoitteet voivat nimittäin motivoida. Tuotetusta muovijätteestä kierrätetään tällä hetkellä noin kolmasosa, ja kierrätys lisääntyy koko ajan. Siihen on tosin laskettu myös vienti EU:n ulkopuolelle. Tässä EEA:n raportissa ei käsitellä jätehuoltoa ja -vientiä, vaan muovijätteiden viennistä laaditaan piakkoin uusi EEA:n tiedote. Koska kulutus kasvaa, muovijätteen synnyn ehkäisy on joka tapauksessa keskeisessä asemassa tuotettujen jätemäärien hallinnassa.

Raportissa muovipakkauksia pidetään merkittävänä ongelmana. Mitä sellaisen jätteen vähentämiseksi ja sen syntymisen ehkäisemiseksi on tehtävä?

Kuten raportissa todetaan, jätteen ja erityisesti muovien syntymisen ehkäisemiseksi voi tehdä paljon, jotta saataisiin aikaan kohdennetumpia toimenpiteitä. Kohteeksi voitaisiin esimerkiksi ottaa eniten roskaavat muovityypit, kuten kertakäyttöpakkaukset.  Erilaiset kehityskulut, kuten verkko-ostamisen kasvu, ovat lisänneet pakkausten määrää. Tämän kasvavan jätevirran hallinta on vähän kuin hippasilla oloa. Nykyiset toimenpiteet ovat pääosin yleisluonteisia, ja niissä käsitellään kaikkia muovituotteita. Toimenpiteet ovat myös luonteeltaan pehmeitä, eli kyse on tiedottamisesta tai vapaaehtoisista sopimuksista. Tarvitaan kohdennetumpia ja täsmällisempiä toimenpiteitä, joita kuvataan muun muassa uudessa direktiivissä kertakäyttömuoveista. Myös maille itselleen olisi hyötyä siitä, että ne monipuolistaisivat toimenpiteitään ottamalla käyttöön muita tyyppejä, muun muassa markkinapohjaisia välineitä ja laajennettua tuottajanvastuuta koskevia järjestelmiä, joissa maksuja voidaan muokata.

Mitä EU tekee tällä alalla?

Euroopan komissiolla ja EU:lla on nyt käytössä muovistrategia (hyväksytty vuonna 2018). Lisäksi Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot saivat äskettäin päätökseen direktiivin kertakäyttömuoveista ja hyväksyivät sen. Näitä kahta uusinta esimerkkiä komission toimenpiteistä ei ole vielä käsitelty EEA:n raporteissa, joissa kartoitetaan kansallisia jätteen synnyn ehkäisytoimenpiteitä. On kuitenkin odotettavissa, että sekä direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä että muovistrategian kannustava vaikutus vaikuttavat lähitulevaisuudessa kansallisiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on ehkäistä muovijätteen syntymistä.

Mikä on EEA:n rooli muovijätteen synnyn ehkäisyssä?

EEA on julkaissut vuodesta 2013 lähtien raporttien sarjaa jätteen synnyn ehkäisystä: tämä on sarjan uusin raportti. Raportissa tarkastellaan nykyistä tilannetta ja esitellään joitakin tulevaisuudennäkymiä. EEA voi esittää näkemyksensä mahdollisista poliittisista suuntaviivoista ja antaa myös hyödyllistä tietoa parhaista käytännöistä. Enimmäkseen pyritään kartoittamaan tilannetta EEA:n maissa ja kehittämään parannusvaihtoehtoja. EEA:n tehtävänä on seurata edistymistä jätteen synnyn ehkäisyssä ja sitä, miten jätteen tuottaminen onnistutaan irrottamaan talouskasvusta. Muutetun lainsäädännön mukaisesti julkaistaan tästä lähtien kahden vuoden välein raportteja jätteen synnyn ehkäisystä. Raporteissa on eri aiheita, mutta niissä tarkastellaan aina täytäntöönpanon edistymistä ja arviointia EU:n jäsenvaltioissa. Seuraava raportti julkaistaan vuonna 2021. EEA tekee myös tiedotteita, joissa kartoitetaan maakohtaista täytäntöönpanoa. Niitä päivitetään parhaillaan.

 

Ioannis Bakas

EYK:n asiantuntija jätteen syntymisen ehkäisyssä

Haastattelu julkaistiin kesäkuussa 2019 EYK:n uutiskirjeessä EEA Newsletter 02/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet