järgmine
eelmine
punktid

Vee- ja merekeskkond

Meretranspordil on nii praegu kui ka tulevikus oluline roll ülemaailmses ja Euroopa kaubanduses ja majanduses. Viimastel aastatel on merendussektor võtnud olulisi meetmeid, et leevendada oma keskkonnamõju. Enne ülemaailmse laevandusmahu prognoositavat suurenemist avaldatakse uues aruandes esimest korda ELi meretranspordisektori keskkonnamõju täielik ulatus ja tehakse kindlaks kestlikkuse saavutamist takistavad probleemid.

Täna avaldatud iga-aastane suplusvee aruanne näitab, et 2020. aastal vastas peaaegu 83% Euroopa supluskohtadest Euroopa Liidu kõige rangematele veekvaliteedi standarditele, saades hindeks „väga hea“. Viimane hinnang, mille koostas Euroopa Keskkonnaamet koostöös Euroopa Komisjoniga, põhineb 2020. aasta seirel 22 276 supluskohas üle kogu Euroopa. Lisaks ELi liikmesriikidele toimus seire 2020. aastal Šveitsis ja Albaanias.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega