EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-04-22
EEA jäätmete ja materjaliressursside hindamiste eesmärk on toetada säästva tarbimise ja tootmise poliitikate arendamist, sealhulgas loodusvarade säästlikku kasutamist ning jäätmetekke ennetamist ja jäätmete ringlussevõttu käsitlevate temaatiliste strateegiate rakendamist. Selleks toimub näitajate seire ja arendamine, jäätmeid ja ressursse käsitlevate poliitikate tõhususe hindamine ning parimate tavade tuvastamine.

EEA jäätmete- ja materjaliressursside valdkonna tegevuse hulka kuulub järgmine:

EEA säästva tarbimise ja tootmise töörühm juhib EEA tegevust jäätmete ja materjaliressurssidega. Meetmeid rakendatakse koostöös EEA ressursside ja jäätmehoolduse Euroopa teemakeskusega (ETC/SCP) ning EEA riikide koostöövõrgustikuga (Eionet). Eurostat kogub jäätmestatistikat ning alates aastast 2008 on seal ka ressursside, toodete ja jäätmete keskkonnaandmete keskused.

 

Tegevused dokumentidega
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100