Süsteemide üleminek jätkusuutlikkusele

Euroopa ei saavuta oma 2030. aasta eesmärke, kui lähima 10 aasta jooksul ei astuta kiireid samme, et tegelda bioloogilise mitmekesisuse vähenemise alarmeeriva kiiruse, kliimamuutuste suureneva mõju ja loodusvarade ülekasutamise probleemidega. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud uusimas keskkonnaseisundi aruandes märgitakse, et Euroopa peab lahendama enneolematu ulatuse ja kiireloomulisusega keskkonnaprobleemid. Samas on aruande järgi siiski tänu üldsuse suuremale teadlikkusele vajadusest liikuda kestliku tuleviku suunas lootust tehnoloogilistele uuendustele, kasvavatele kogukonnaalgatustele ja hoogustunud ELi tegevusele, näiteks Euroopa roheline kokkulepe.

See, kuidas me toitu ja energiat toodame ja tarbime ning kuidas inimesi ja kaupu transpordime, mõjutab keskkonda, kliimat ja tervist. Euroopa Keskkonnaamet (EEA) kutsub uue fotokonkursiga „Jätkusuutlikult Sinu“ Euroopa kodanikke üles saatma fotosid, mis kujutavad toidu, energia ja transpordi jätkusuutlikumaks muutmise kitsaskohti ja võimalusi.

Sirvige kataloogi