Keskkonnastsenaariumid

Muutke keelt
vananenud
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Probleemidel nagu kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja loodusvarade kasutus on kauaaegne mõju ning need vajavad pikaajalisi poliitilisi lahendusi. Põhjendatud strateegiliste otsuste langetamiseks peame püüdma ette näha tulevasi suundumusi ja mõistma praeguseid, tekkivaid ja varjatud arenguid. Kui tõesti soovime muuta Euroopa jätkusuutlikuks, peame vaatama kaugemale kui kaks õigusloometsüklit ja enamgi. Tulevikku vaadates peab aga olema avatud meelega: peamised katsumused, millega Euroopa silmitsi seisab, võivad aja jooksul oluliselt muutuda. Keskkonnastsenaariumid, väljavaated ja muud laadi tuleviku-uuringud aitavad ära hoida tulevaste arengute katkemist ja ebamäärasust ning kujundada ajas kestma jäävad poliitikasuunad. More

Key facts and messages

Sirvige kataloogi

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100