Rahvastik ja majandus – sissejuhatus

Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2016-08-31
This content has been archived on 2016-08-31, reason: A new version has been published

Et keskkonnakahjustuste põhjus oleks üksnes suurenev rahvaarv või majanduskasv, on ülelihtsustatud lähenemisviis. Tegelikkus on keerulisem, nagu on näha selle rubriigi materjalist.

On selge, et tänapäevane majandusareng ja rahvaarvu kasv süvendab meie keskkonnaprobleeme, sest majandus ja rahvaarvu suurus on mõlemad seotud keskkonnakahjudega.

See ei pea siiski tingimata olema nii. Kui rahvaarvu kasvuga kaasneks näiteks suurte leibkondade vähenemise suundumus, võiks leibkondade sektori tekitatav keskkonnasurve tunduvalt väheneda. Kahjuks viitab Euroopa demograafiline arengusuundumus praegu vastupidisele: leibkondade arv kasvab tegelikult kiiremini kui rahvaarv tervikuna, sest pered muutuvad väiksemaks ja suureneb üheliikmeliste leibkondade arv.

Ka tootmise kasv paljudes sektorites on ikka veel tihedalt seotud suurema energia- ja loodusvarade tarbimise ning saastamisega. On siiski palju näiteid majanduse ja keskkonna eraldamisest ning tarbimistavade muutmisest. Käesolevas rubriigis esitatud aruanded dokumenteerivad neid suundumusi.

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100