EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2016-09-08
Topics: ,
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
EEA töö on põhiliselt seotud keskkonnamüra direktiiviga. EEA aitab Euroopa Komisjonil hallata müraandmeid ja hinnata kokkupuudet müraga.

Keskkonnamüra direktiivi kohaselt tuleb aru anda mitmesugustest andmevoogudest. EEA aitas komisjonil 2007. aasta alguses töötada välja ettepaneku EEA aruandesüsteemiga kooskõlastatud elektroonilise aruandemehhanismi kohta. EEA on praeguseks liikmesriikide esitatud teabe läbi vaadanud ja see on avaldatudkomisjoni CIRCA veebilehel.

Aastal 2001 avaldas EEA liiklusmüraga kokkupuutuvate inimeste arvu esimese hinnangu. See näitaja töötati välja EEA transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (TERM) alusel.

Järgmine hinnang müraga kokkupuute kohta põhineb liikmesriikidest keskkonnamüra direktiivi kohaselt 2007. aasta lõpuks esitatud teabel. See on esimene kord, kui riigid esitavad aruande kokkupuute kohta teatud müratasemetega. Direktiivi kohaselt peab komisjon looma esitatud teabe põhjal andmebaasi. EEA aitab sellele kaasa.

EEA juhatab Euroopa Liidu müraga kokkupuute hindamise töörühma, mis töötas keskkonnamüra direktiivi kohaselt välja müra kaardistamise juhised. EEA teeb tihedat koostööd Euroopa maakasutuse ja ruumiandmete teemakeskusega ning EEA riikide koostöövõrgustikuga (Eionet).

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100