Müra

Euroopa ei saavuta oma 2030. aasta eesmärke, kui lähima 10 aasta jooksul ei astuta kiireid samme, et tegelda bioloogilise mitmekesisuse vähenemise alarmeeriva kiiruse, kliimamuutuste suureneva mõju ja loodusvarade ülekasutamise probleemidega. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud uusimas keskkonnaseisundi aruandes märgitakse, et Euroopa peab lahendama enneolematu ulatuse ja kiireloomulisusega keskkonnaprobleemid. Samas on aruande järgi siiski tänu üldsuse suuremale teadlikkusele vajadusest liikuda kestliku tuleviku suunas lootust tehnoloogilistele uuendustele, kasvavatele kogukonnaalgatustele ja hoogustunud ELi tegevusele, näiteks Euroopa roheline kokkulepe.

Vaeste, eakate ja laste kaitsmiseks selliste keskkonnaohtude nagu õhu- ja mürasaaste ning äärmuslikud temperatuurid, on vaja suunatud meetmeid, eelkõige Euroopa ida- ja lõunapoolsetes piirkondades. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) tänases aruandes hoiatatakse, et kuigi Euroopa keskkonnakvaliteet on üldiselt paranenud, avaldavad need ohud jätkuvalt ebaproportsionaalset mõju Euroopa kõige haavatavamate kodanike tervisele.

Sirvige kataloogi