EEA energiategevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-04-22
Üks EEA peamisi tegevusi energia valdkonnas on keskkonnakaalutluste energiasektorisse integreerimise järelevalve. Energia- ja keskkonnanäitajate kogumit ajakohastatakse ja see avaldatakse igal aastal. Nende põhjal avaldab EEA korrapäraselt energia- ja keskkonnaaruande ning samuti hindamisaruanded oodatud keskkonnatulu ja taastuvenergia erinevate osakaalude surve kohta.

Energia ja keskkonna suhte näitajad põhinevad kuuel küsimusel:

  • Kas energiakasutuse ja -tootmise mõju keskkonnale väheneb?
  • Kas energiakasutus väheneb?
  • Kui kiiresti suureneb energiatõhusus?
  • Kas minnakse üle vähem saastavate kütuste kasutamisele?
  • Kui kiiresti on hakatud rakendama taastuvenergia tehnoloogiaid?
  • Kas keskkonnakulude hinnasüsteemi kaasamine on paranenud?

Näitajad on olulised ka Euroopa Liidu säästva arengu strateegia seireks, Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside andmekogude aruande ettevalmistamiseks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) jaoks ning Kyoto protokolli raames Euroopa kasvuhoonegaasiheidete suundumuste ja prognooside aruande koostamiseks.

EEA energia- ja keskkonnaaruandes analüüsitakse neid asjakohaseid teemasid terviklikul viisil – käsitletakse energiatootmist ja -tarbimist, taastuvenergia allikaid, uusi tehnoloogiaid, energiatõhusust, kasvuhoonegaaside heiteid ning kliimamuutusi. Aruanne põhineb energia- ja keskkonnanäitajate kogumil.

Veel hindab EEA keskkonnaeeliseid ja -survet, mis eeldatavalt tekib taastuvenergia erinevast osakaalust energia kogutoodangus aastatel 2010, 2020 ja 2030. See hõlmab järgmist:

  • biomassi transpordis, soojuse- ja elektritootmises mitmel viisil kasutamise keskkonnaeelised ja -mõju;
  • Euroopas keskkonnale lisasurvet tekitamata kasutatava tuuleenergiapotentsiaali kindlaksmääramine.
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100