Kemikaalid – sissejuhatus

Muutke keelt
Lehekülg vananenud Viimati muudetud 2016-09-02
This content has been archived on 2016-09-02, reason: A new version has been published

Inimene on loonud üle 100 000 uue kemikaali ehk aine, mida ei ole iial varem Maa looduskeskkonnas leidunud.

Mõne, nagu raskmetalle ja orgaanilisi püsisaasteaineid sisaldavate ainete ohtlikkus on juba aastaid teada, teiste suhtes on see kahtlus tekkinud alles hiljuti. Enamiku uute kemikaalide kohta me aga lihtsalt ei tea, kuidas need keskkonnas käituvad, kas akumuleeruvad, hajuvad või muunduvad ning millist mõju avaldab nende mitmesugune kontsentratsioon elusorganismidele.

Teame, et paljude teadaolevalt ohtlike kemikaalide heitkogused on vähenenud, kuid on palju piirkondi, kus nende sisaldus keskkonnas on endiselt liiga suur. Teame ka seda, et Euroopa keemiatööstus kasvab kiiremini kui majandus tervikuna, mis suurendab kemikaalide voogu läbi Euroopa majanduse. Selle voo piiramiseks tehtavad algatused peavad hõlmama tervet ahelat: keemiatööstuse toormetootjaid, majandussektoreid, üksiktarbijaid, jäätmete kõrvaldamise sektorit ja muid.

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100