järgmine
eelmine
punktid

Copyright

Teave, dokumendid ja materjal, mis on sellel veebilehel või mille jaoks on EEA-l kasutusõigus, on avalikud ja neid tohib kasutada ilma eelneva loata, tasuta, ärilisel või mitteärilisel eesmärgil, kui alati märgitakse materjali algallikaks EEA ja sisu algset tähendust või sõnumit ei moonutata. See teade peab olema materjali iga eksemplari juures. EEA veebilehe sisu taaskasutamine hõlmab reprodutseerimist, kohandamist ja/või levitamist, olenemata kasutatavast vahendist ja/või vormingust. Teatud andmete taaskasutamisel võivad kehtida teistsugused tingimused, mille korral on sisuelemendi juures autoriõiguse märge või kirjeldatakse muid kohalduvaid eritingimusi. Ülalmainitud luba ei kohaldu kolmandatelt isikutelt pärit sisule. Kui dokumendi autoriõigused on kolmandal isikul, tuleb reprodutseerimiseks seega luba küsida autoriõiguse omanikult.

EEA taaskasutuspõhimõtted järgivad järgmiste õigusaktide nõudeid:

EEA ei vastuta oma veebilehel kättesaadava sisu taaskasutamise eest.

EEA logo omanik on EEA ja see on registreeritud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO). Logo tohib reprodutseerida meedias ajakirjanduskasutuseks, kuid mis tahes muu kasutus nõuab ameti eelnevat nõusolekut. Logo ei tohi kärpida ega muuta mis tahes viisil peale selle, mida on kirjeldatud EEA visuaalidentiteedi käsiraamatus. Allalaaditavad logod on mitmes vormingus ja keeles siin.

Küsimused EEA veebilehe sisu taaskasutamise kohta tuleb esitada e-postiga aadressil copyrights@eea.europa.eu või aadressil

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 36 71 00
Faks + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega