järgmine
eelmine
punktid

News

Linnad võivad pakkuda taastuvenergiat tootvatele tarbijatele uusi võimalusi

Muutke keelt
News Avaldatud 2023-05-30 Viimati muudetud 2023-08-03
1 min read
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud ülevaate kohaselt pakuvad Euroopa linnakeskused kodanikele võimalusi toota taastuvenergiat tootvate tarbijatena. Linnadel võib olla oluline roll Euroopa üleminekul vähese CO2-heitega tulevikule. Linnades tootva tarbimise toetamine võib aidata seda protsessi kiirendada.

Ligikaudu kolmveerand ELi elanikkonnast elab linnades ja linnade lähedal ning prognoositakse, et see osakaal suureneb. Linnades tekib ka suur osa CO2-heitest. Linnade dünaamilisus ja tihedus tähendab, et neil on suur potentsiaal saada vähese CO2-heitega elustiili eeskujuks. Linnades saavad tootvad tarbijad anda olulise panuse oma kogukondade CO2-heite vähendamisse.

EEA ülevaade „Energiat tootvad tarbijad ja linnad“ tugineb EEA hiljutisele tegevusele tootva tarbimise valdkonnas, keskendudes linnapiirkondade probleemidele ja võimalustele ning sellele, kuidas kohalikud omavalitsused saavad edendada linnades tootvat tarbimist.

 

Linnadel on oma roll

Omavalitsused saavad toetada tootvaid tarbijaid, pakkudes avaliku sektori alasid või julgustades eraõiguslikke hoone- ja maaomanikke pakkuma alasid, kus saavad kodanikud toota energiat. Need võivad olla näiteks koolide, haiglate ja korruselamute katused ning kasutamata maa-alad, kuhu saab paigutada päikesepaneele või muid taastuvenergiapaigaldisi.

Kohalikud omavalitsused võivad pakkuda ettevõtetele ka sihtotstarbelisi rahalisi stiimuleid, et edendada kodanike osalemist ja soodustada üldsuse osalemist energiaplaneerimises. Omavalitsused võivad toimida ka teabekeskustena ja aidata kaasa õigete oskuste arendamisele, et aidata taastuvenergia tootmisest huvitatuid.

Iga linn on ainulaadne, kuid neil on ühiseid omadusi, mis loovad maapiirkondadest erineva tootva tarbimise keskkonna, näiteks järgmised.

  • Tootva tarbimise loomine linnades on keerukam kui maapiirkondades, sest energia tootmiseks on vähe ruumi ja alade omandiõigus on keerukam (nt korruselamute katused).
  • Linnades on asustus tihedam kui maal, mis teeb katustele paigaldatavatest päikesepaneelidest eelistatud taastuvenergiatehnoloogia. Suur asustustihedus muudab ka soojusvõrgud kasumlikumaks, pakkudes potentsiaali arendada linnades soojusvõrkudega seotud tootvate tarbijate algatusi.
  • Rohkem inimesi elab korruselamutes, mis avab võimalusi ühistegevuseks, kuid raskendab investeeringute koordineerimist.
  • Lühikesed sõidukaugused muudavad linnad ideaalseks elektrisõidukite kasutamisel era- ja avalikus sektoris. Linna tootvate tarbijate kontseptsioonid on suurema tõenäosusega seotud liikuvusega.
  • Linnad võivad pakkuda võimalusi arendada lõimitud energiapiirkondi, näiteks linnasiseste alade ümberkujundamisel või uute alade lisamisel.
  • Elektri tootmine väljaspool linna avab tootvatele tarbijatele võimalusi üle saada ruumipuudusest.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega