järgmine
eelmine
punktid

HelpCenter FAQ

Mida on vaja, et lähendada Euroopa majandust ringmajandusele?

HelpCenter FAQ

Majanduse lähendamine ringmajandusele võib minimeerida maavarade kaevandamist ja jäätmete teket, tõhustada ressursside kasutamist, vähendada kasvuhoonegaaside ja muude saasteainete heidet ning aidata säilitada elurikkust. Samas on Euroopa majandus endiselt suuresti lineaarne ning sellele tuleks kasuks toodete ja materjalide uuelaadne väljatöötamine, tootmine, turustamine, kasutamine ja taaskasutusse võtmine. Selleks tuleb rohkem investeerida paljulubavate uuenduste kasutamisse ja paremini jälgida lähenemist ringmajandusele.

 

EEA on koostanud sel teemal ligikaudu 20 väljaannet, mis aitavad vastata sellele laiale küsimusele. Need on näiteks „Ringmajandusele teed rajades – olukord ja võimalused“, „Ringmajandus ja biomajandus – kestlikud partnerid“ ning „Ringmajanduse jaoks loodud – ringmajanduse tooted“.

 

EEA väljaannete andmebaasis on veel allikaid: EEA väljaanded ringmajanduse kohta.

Permalinks

Tags

Tegevused dokumentidega