Hetkeseis

Muutke keelt
Infographic
Prod-ID: INF-117-et
Avaldatud 2019-10-21 Viimati muudetud 2019-12-18
Alates 2000. aastast on Euroopa maakate püsinud suhteliselt stabiilne: ligikaudu 25% maast katavad põllumaa ja püsikultuurid, 17% karjamaad ja 34% metsad. Samal ajal on linnad ja betoontaristud jätkuvalt laienenud ning põllumajanduses kasutatav kogupindala on vähenenud. Kuigi tehisalad moodustavad alla 5% kogu EEA liikmes- ja koostööriikide territooriumist, kaeti aastatel 2000–2018 läbilaskmatu materjaliga (betooni või asfaldiga) siiski märkimisväärselt suur pindala. Hea uudis on, et tehisalade tekke kiirus on viimastel aastatel vähenenud.

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega