järgmine
eelmine
punktid

Infographic

CO2-heide eri sõiduki- ja kütuseliikide olelusringi jooksul

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega