Algus
CO2-heide eri sõiduki- ja kütuseliikide olelusringi jooksul