järgmine
eelmine
punktid
Euroopa Liidu eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamisel

Euroopa Liidu eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamisel

Euroopa Liit on kehtestanud mitu eesmärki, et piirata Euroopa transpordisektori, sh selle kasvuhoonegaaside heitme keskkonnamõju. Transpordisektori eesmärgid on osa Euroopa Liidu üldeesmärgist vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95% võrra.

Euroopa Liidu eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamisel - Read More…

Kokkupuude õhusaastega linnades

Kokkupuude õhusaastega linnades

Paljud eurooplased puutuvad kokku ohtlikul tasemel õhusaastega. Kuni 30% linnades elavatest eurooplastest hingavad õhku, milles on õhusaasteainete kontsentratsioon Euroopa Liidus lubatust suurem. Ligikaudu 98% Euroopa linnaelanikest hingavad õhku, milles on saasteaineid üle Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rangemate piirnormide ja mis seega on tervisele kahjulik.

Kokkupuude õhusaastega linnades - Read More…

Kütuseliigid ja kasvuhoonegaaside heide

Kütuseliigid ja kasvuhoonegaaside heide

Transpordinõudlus on tihedalt seotud majandustegevusega: majanduskasvu ajal toodetakse ja veetakse kaupu rohkem ning rohkem sõidavad ka inimesed. Transpordi mõju inimtervisele, keskkonnale ja kliimamuutustele on kasutatava kütusega tihedalt seotud. Juba praegu on olemas ja saab kasutada bensiini ja diislikütuse asemel keskkonnasäästlikke alternatiivkütuseid, näiteks elektrit. Kütuseliigi sobivuse otsustamisel tuleb arvestada ka teekonna pikkusega.

Kütuseliigid ja kasvuhoonegaaside heide - Read More…

Mürasaaste Euroopas

Mürasaaste Euroopas

Mürasaaste on süvenev keskkonnaprobleem, mis tuleneb paljudest saasteallikatest. Mürasaaste kahjustab sellega kokkupuutuvate inimeste heaolu, metsloomade tervist ja levikut ning ka õpilaste õppeedukust.

Mürasaaste Euroopas - Read More…

Sõidukite heitmed ja tõhusus

Sõidukite heitmed ja tõhusus

Fossiilkütust kasutav maanteetransport on kõige olulisem transpordist pärit õhusaaste tekitaja. Iga sõiduk tekitab saasteaineid mitmel viisil.

Sõidukite heitmed ja tõhusus - Read More…

Temperatuuri inversiooni tõttu jääb saaste maapinna lähedale

Temperatuuri inversiooni tõttu jääb saaste maapinna lähedale

Saastejuhtumid tekivad tõenäolisemalt temperatuuri inversiooni korral. Kui talvel on õhurõhk pikka aega kõrge, jõuab päikesekiirgus maapinnani ja soojendab seda. Öösel selge ilmaga jahtub maapind kiiresti ja koos sellega maapinna lähedane õhk. Soe õhk tõuseb ülespoole ja hoiab külma õhu maapinna lähedal. Nii püsib maapinna lähedal ka saaste (sh maanteetranspordi saaste) ning maapinnalähedane õhukiht muutub üha saastunumaks. See jätkub kuni inversiooni lõpuni.

Temperatuuri inversiooni tõttu jääb saaste maapinna lähedale - Read More…

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: infographic, signals2016
Tegevused dokumentidega